A magyar nyelv és irodalom tételkészítő bizottság válasza a Magyartanárok Egyesületének

Az írásbeli érettségi vizsga feladatlapjainak javítási-értékelési útmutatóit a vizsgatárgyanként megszervezett tételkészítő bizottságok készítik el, azok tartalmáért az adott bizottság, illetve személy szerint a bizottság elnöke felelős. Ennek megfelelően az útmutató megváltoztatása vagy érvényben tartása tekintetében is a bizottság, illetve annak elnöke hozhat döntést.

A magyar nyelv és irodalom tételkészítő bizottsága a Magyartanárok Egyesületének írt alábbi szakmai válaszában egyértelműen kifejti, hogy a középszintű írásbeli vizsga javítási-értékelési útmutatóját nem változtatja meg.

Oktatási Hivatal

 


 


„A magyar nyelv és irodalom érettségi tételkészítő bizottsága tisztelettel tudomásul veszi a Magyartanárok Egyesületének mint felelős szakmai szervezetnek az állásfoglalását. Megnyugtató a tételkészítő bizottság számára, hogy a szakmai testület sem a Szövegértés feladatsorában, sem a javító tanárok számára készült javítási-értékelési útmutatóban hibát nem talált. Megjegyzései arra vonatkoztak, hogy a vizsgázók érdekeit figyelembe véve egyéb megoldások is elfogadhatók legyenek.

Néhány általános megjegyzés:

Hibás válasz nem értékelhető.

A javító tanár az érettségi dolgozatok értékelésénél nem érvényesítheti azt a nemzetközileg elfogadott szaktanári, tanórai-iskolai pedagógiai módszert, mely szerint az értékelés nemcsak diszciplináris, hanem a személyiség egészének formálására is irányul. Az érettségi értékelése zárt és tantárgyi jellegű.

A Magyartanárok Egyesületének nincs utasítási joga.

A javítást és értékelést nem befolyásolják sem az Oktatási Hivatal által nyújtott lehetőségekkel élők száma, sem a Magyartanárok Egyesületéhez beérkezett észrevételek.

A konkrét felvetésekre adott válaszok:

1. A Szövegértés 1. feladatában időrendi sorrendbe kellett állítani a Nemzeti olvasókönyv létrejöttének menetét. A feladat megoldását segítette, hogy zárójelben szerepeltek a megoldáshoz szükséges szövegszakaszok számai.

A feladatkiírás egyértelmű; nem a szövegben, az Elöljáróban című bevezető adott szakaszaiban szereplő megállapítások egymásutánját kérte számon, hanem a Nemzeti olvasókönyv létrejöttének folyamatát. A feladat megoldása előzetes tudást nem igényelt; a kiírás felhívta a figyelmet az alapos olvasásra, és számon kéri a feladathoz szükséges szövegértési kompetenciát.

A feladat kiírása, meghatározása egyértelműen meghatározza a lehetséges megoldást és értékelést is. A vizsgázónak a megfelelő sorszámot kellett beírnia a feladatlapba. Az országosan egységes értékelés és javítás nem veheti figyelembe, ki milyen szándékkal, hangulatban, érzelmi-intellektuális állapotban oldotta meg a feladatot. A feladat egészének megoldása során egyértelműen kiderülhettek a téves megoldások, melyek újragondolására, javítására lehetőség volt a vizsgázó számára.

Az Önök által említett problémák tovább folytathatók, az Önök által említett megoldások különbséget tesznek a téves válaszok között. Ezt a javítókulcs nem teheti meg.

Az egységes értékelés és javítás az útmutató alapján történik.

Az 5. és 10. feladat megoldásai nem igényelnek előzetes ismereteket. Az 5. feladat megoldását segítette, hogy hozzárendelődött a tárgykör sorszáma és a fejezet címe is. A dilemma az egyértelműen megválaszolható válaszok után feloldható. A konkrét kérdés esetében az erkölcs és a lelkiismeret információkat kellett párosítani. A 10. feladat c pontja az egyszerű visszakeresésénél nehezebb, de elvárható megoldást igényelt. A helyes megoldás a 9. tárgykör megnevezése. Az idézetben nincs szó demokráciáról. A megoldáshoz nem az első, hanem az azt kiteljesítő második mondat vezet el, tehát a két mondatból álló idézet egésze. Szövegtani és szemantikai szempontból egyértelműsíti a megoldást a minden / mindenik névmás közös előfordulása, továbbá a nemzetiség, nemzeti jogosultság kifejezések használata (ez utóbbi a szövegben kurzívval kiemelve). Implicite segíthette a vizsgázót, hogy a 7. tárgykör már szerepelt az 5. feladatban.

A feladat értékelése az útmutató alapján történik."

A magyar nyelv és irodalom tételkészítő bizottság

Nyomtatás