Ugrás a tartalomhoz

Szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelése

2021. szeptember 7.

Tájékoztató a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szakértői vizsgálata során jelenlévő, az Oktatási Hivatal által biztosítandó szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendeléséről.

Az eljárást meghatározó jogszabályok:

Az eljárásban közreműködnek:

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vizsgálatakor az alábbi esetekben kell jelen lennie szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek, amennyiben a szülő nyilatkozatában nem mond le a jogáról:

(A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 14. § (3) bekezdés)

Az eljárás menete

Az Oktatási Hivatal értesítése halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szakértői vizsgálat iránti kérelméről

Az óvoda, iskola halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében a szakértői vélemény készítésére irányuló, a szülő által aláírt kérelmet - az illetékes szakértői bizottság részére történt megküldéssel egyidejűleg - megküldi az OH-nak.

(A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 13. § (4) b) pont)

Az OH megkeresése szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendeléséhez

A szakértői bizottság a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül, a vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal megkeresi az OH-t szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelése céljából, egyúttal tájékoztatást nyújt a szakértői vizsgálat helyéről, időpontjáról.

(A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 14. § (4) bekezdés)

A szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kirendelése

Az OH a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kijelöli a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőt. A kirendelő végzés egy példányát tájékoztatásul megküldi a szakértői bizottságnak.

(A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 14. § (4) bekezdés)

A szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő „teljesítésigazolása"

A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálat befejezését követően írásban rögzíti, hogy a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő milyen időtartamban vett részt a vizsgálaton. A vizsgálaton való részvétel idejét igazoló dokumentumot haladéktalanul megküldi az OH részére.

Az Oktatási Hivatal feladatot ellátó szervezeti egysége, illetve az ügyintéző elérhetőségei:

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály, Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztálya
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Az ügyintéző neve: Vanda Bernadett
Telefon: (+36-1) 374-2129
E-mail: vanda.bernadett2@oh.gov.hu

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra