Kérdések és válaszok a tankönyvekről – Digitális kultúra

A hagyományos informatikaórák helyére a digitális kultúra nevű tantárgy lép. Miben áll a változás lényege? Milyen új könyvek készültek el?

Nem pusztán az elnevezés lett más, a tananyag változása is olyan mértékű, hogy teljesen új tankönyvsorozat készül az általános iskola 3. osztályától a gimnáziumok 11. évfolyamáig. Ebből eddig – a kerettantervek bevezetésének üteméhez igazodva – az ötödikes és a kilencedikes tankönyv készült el.

Mi indokolja a tartalmi változásokat? Mik a legfontosabb változások a tananyagban?

A legfontosabb változás az új tankönyvekben az algoritmizáláskódolás témakörének megerősítése, továbbá az információs technológiák hangsúlyosabb megjelenítése. Fókuszba kerül a „tevékenykedtetés” módszere, vagyis a gyerekek nem a számítógép előtt ülnek, és programsorokat írnak, hanem játszva-kísérletezve tanulnak, alsó tagozaton például padlórobotok segítségével.

Hogyan épül fel a tananyag?

Az új tananyag három fő témakör köré épül: a digitális írástudás (szöveges, rajzos, táblázatos dokumentumok készítése, internetes kommunikáció), a problémamegoldás (algoritmusok, adatmodellek, adatbázisok, táblázatkezelés) és az információs technológiák (robotika, webes és mobiltechnológiák).

Milyen hétköznapi példákkal találkozhatunk a tankönyvben?

Nagyon fontos változtatás a korábbiakhoz képest, hogy a tankönyvekben az elméleti háttér kicsit visszaszorul, legalábbis csak az adott feladathoz kapcsolódóan, és csupán a szükséges mértékben jelenik meg. A tanítási órákon a gyerekek hétköznapi környezetükből származó vagy iskolai problémákhoz kapcsolódó feladatokkal dolgoznak.

Az ötödikesek például megtaníthatnak egy robotot arra, hogyan találjon ki a labirintusból, vezérlőeszközöket taníthatnak kő-papír-ollót játszani, bemutatót készítenek a Kis Göncölről és a marathóni csatáról, útvonalat terveznek az internet segítségével, emellett megtanulják azt is, hogyan járjanak el internetes zaklatás esetén.

Kilencedikben a diákok többek között körlevelet írnak a felvételi vizsga eredményéről, tanulmányt készítenek Budapestről, videót állítanak össze a gesztenyefa virágzásáról, optikai csalódásokat ábrázolnak, elkészítik a BKK logóját, programot írnak a magasabb fokú egyenletek megoldásához, weblapot készítenek egy kutyafajta bemutatásához, elemzik saját osztályuk statisztikai adatait, és diagramon ábrázolják a Föld népességének változását.

Nyomtatás

CÍMKÉK

tankönyvek