Kérdések és válaszok a tankönyvekről – Biológia

Milyen új könyvek készültek el?

A módosított alaptantervnek megfelelő átdolgozás során kétféle középiskolai tankönyv készült, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok variálható sorrendben dolgozzák fel a témaköröket. Az új rendszerben jobban tervezhető a kétféle tudás, a műveltségi és a szakértői típus megkülönböztetése, sajátosságaik figyelembevétele. 

Mik az új tankönyvek jellemzői?

Az egyik változat alapkoncepciója követi az élővilág szerveződési szintjeit, a molekuláris szintről a sejteken át jut el az életközösségekig. A másik változat a magasabb szerveződési szintekről indulva jut el a kémiai ismereteket is igénylő témakörökig. A pedagógusok szabadon dönthetnek, melyik irányba haladnak a tananyaggal.

Mi indokolja a tartalmi változásokat?

A tartalmi változásokat a XXI. század természeti és technológiai kihívásai, valamint a tanulás-tanítás módszertani fejlődése indokolja.

Milyen új témakörök kerültek be a tankönyvekbe?

Új témakörök és újabb elméletek is helyet kaptak a könyvekben. Ilyen például az élet kémiai alapjainak és a keletkezésével kapcsolatos elképzelések bemutatása vagy a változékonyság biológiai alapjainak és technológiai vonatkozásainak mélyebb elemzése. Napjainkban akár a járványtan, akár az egyéb orvosi területek vagy a mezőgazdasági technológiák számos problémát, kérdést vetnek fel. Az evolúció témaköréről pedig a legújabb elméletek és eredmények figyelembevételével kapnak képet a tanulók.

Milyen hétköznapi példákkal találkozhatunk a tankönyvben?

Fontos célkitűzés, hogy a gyerekek ne csak értsék, hanem meg is szeressék a természettudományos tárgyakat. Ennek megfelelően a korábbinál több olyan téma is bekerült a tananyagba, amely közel áll a kamaszok érdeklődéséhez. Az emberi bőr témájánál például a tetoválások és a testmódosítások is szóba kerülnek az órán. Változatlanul kiemelt témakör az emberi szervezet felépítése és működése, de sok idő jut a fenntarthatóságra, illetve a Föld és a Kárpát-medence értékeinek megismerésére is. 

A tankönyv a hagyományos ismeretátadásra fókuszál?

Az ismeret átadása helyett a megismerés és a problémamegoldás kerül előtérbe, a biológiaórákat ezért sok-sok természettudományos vizsgálat színesíti. Van például olyan gyakorlat, amelyben a különböző élelmiszerek zsírtartalmát vizsgálhatják meg a tanulók, míg a „Válj szakértővé!” típusú feladat a vírusterjedés modellezéséről is szól. Egy másik fejezetben a szén körforgását elemzik a tanulók, ami a globális éghajlatváltozás és az élővilág működése közötti összefüggések megértését segíti.

Nyomtatás

CÍMKÉK

tankönyvek