A 2012/2013. tanév rendje

Az alábbiakban megtalálják a 2012/2013-as tanév fontosabb eseményeinek - első és utolsó tanítási nap, szünetek, vizsgaidőszakok - dátumait - az emberi erőforrások miniszter 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján.

A 2012/2013-as tanév rendje

Első tanítási nap: 2012. szeptember 3. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. (péntek).

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap:

 • középiskolákban és a szakiskolákban - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - 2013. május 2.,
 • a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2013. május 24., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolában 2013. május 31.
 • szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére 2013. január 11.

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2013. január 11-ig tart.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2012. október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).A téli szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda).

Érettségi vizsgák

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi időben kell megszervezni:

 • a)      írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
  2012. október 8–9–10–11–12. 8.00-tól
  szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. október
 • b)      írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
  2013. február 4–5–6–7–8. 8.00-tól
  szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. február–március
 • c)      írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
  2013. május 13–14–15–16–17. 8.00-tól
  szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2013. június
  szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. május–június

2.   A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontjai: 2013. január 17. és június 10.

3.   A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:

 • a)      írásbeli: 2012. szeptember 28.10.00
  szóbeli és gyakorlati: 2012. október 10–13.
 • b)      írásbeli: 2013. január 2. 10.00
  szóbeli és gyakorlati: 2013. január 14–18.
 • c)      írásbeli: 2013. május 28.
  szóbeli és gyakorlati: 2013. június 10–21.

4.   A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

5.   Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

6.   A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2013. május 30-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

Nyomtatás