Tanévkezdő tájékoztató

Kihívásokkal teli tanév vár a magyar közoktatás szereplőire: átalakul a köznevelés rendszere. 2012. szeptember 1-jén hatályba lép a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, ám ennek számos meghatározó intézkedése nem azonnal, hanem később vagy felmenő rendszerben épül be a jelenlegi struktúrába.

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a köznevelésben tevékenykedőknek alábbi tanévkezdő tájékoztatóval, amelyben összegyűjtöttük:

  • melyek a legfontosabb változások és ezek mikor lépnek életbe,
  • mi változott az érettségi vizsgaszervezés szabályaiban,
  • a törvény végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókat,
  • az új Nemzeti Alaptantervről szóló kormányrendeletet,
  • a tanév rendjéről, valamit a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatról szóló EMMI rendeleteket,
  • az iskola testnevelés történő megszervezésére vonatkozó speciális szabályokat,
  • az iskolai tankönyvellátás és annak szabályozásában történt változásokat,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó szabályozás főbb változásait,
  • nemzetiségi óvodai neveléssel, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatással összefüggő sajátos feladatokat,
  • a pedagógusok alkalmazási feltételeit.
Nyomtatás