Mondja el véleményét a 2024-ben megújuló érettségi követelményekről!

Az online kérdőív kitöltésével megoszthatja az Emberi Erőforrások Minisztériumával észrevételeit a 2024-től bevezetésre kerülő érettségi új, részletes vizsgakövetelményeiről. A véleményezés lehetősége valamennyi szakmai szervezet és magánszemély számára nyitva áll.

A Nemzeti alaptanterv (NAT) és az azon alapuló kerettantervek 2020-as megújítása után köznevelési rendszerünk egyik legfontosabb kimeneti szabályozójának, az érettségi vizsgáknak a tartalmi megújítására is sor kerül. Az érettségi vizsgakövetelmények alapvetése a NAT és az azt részletező kerettantervek tartalmai, fejlesztési irányai. A részletes vizsgakövetelményeket tantárgyi szakértők, gyakorló pedagógusok állították össze.

Az egyes érettségi vizsgatárgyak általános követelményeinek és vizsgaleírásainak módosításai a korábbiakhoz hasonlóan az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben jelentek meg február 15-én, míg a vizsgatárgyak részletes követelményeit az emberi erőforrások minisztere fogja közzétenni a kerettantervekhez hasonlóan.

A véleményezés céljából itt közzétett részletes követelmények vizsgatárgyainak struktúrája adott, az ennek megváltoztatására irányuló, a vizsgakövetelményekre vagy a vizsgatárgyak körére vonatkozó általános jellegű észrevételeket, javaslatokat nem tudjuk figyelembe venni. Kérjük, hogy az egyes vizsgatárgyak részletes követelményeire vonatkozó konkrét, tartalmi észrevételeket fogalmazzanak meg!

A vizsgatárgyanként különböző mértékű és jellegű módosítások egyik célja, hogy kövesse a módosított NAT-ban megjelenő tartalmi változtatásokat. A NAT-ot már korábban megismerő szakemberek számára a vizsga tervezett módosításai nem jelenthetnek meglepetést, hiszen ezek az alapdokumentumnak számító alaptantervből és kerettantervekből következnek.

Felhívjuk a véleményezők szíves figyelmét, hogy ennek alapján a középszintű vizsgatárgyi követelményeknek a tantárgyak kerettanterveivel összhangban kell állniuk, a kerettantervi tartalmaknak ellentmondó javaslatok beépítésére nincs mód.

Az emelt szintű vizsga esetében – mivel a kerettantervek csak középszinten szabályoznak – lehetséges a kerettantervekben nem szereplő tartalmaknak a vizsgatárgyak tartalmi elemei közé történő beemelése, hiszen ebben az esetben az érettségi emelt szintű követelményei határozzák meg a középiskola emelt szintű oktatás tartalmi kereteit, melyekre jellemzően a 11–12. évfolyamon, az érettségi felkészítés céljára rendelkezésre álló órákon kell és érdemes felkészíteni az érettségizőket.

A részletes követelményekhez várjuk tehát szakmai véleményüket, észrevételeiket 2021. április 14. éjfélig. A kérdőív ide kattintva érhető el.

Az egyes tantárgyak tervezett követelményei itt érhetők el:

Állampolgári ismeretek
Belügyi rendészeti ismeretek
Bibliaismeret (Hit Gyülekezete)
Biológia
Célnyelvi civilizáció
Digitális kultúra
Dráma
Élő idegen nyelv
Ének-zene
Evangélikus hittan
Filozófia
Fizika
Földrajz
Gazdasági ismeretek
Honvédelmi ismeretek
Horvát népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Judaisztika
Katolikus hittan
Kémia
Közigazgatási ismeretek
Latin nyelv
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Német népismeret
Német nyelv és irodalom
Református hittan
Roma/cigány népismeret
Román népismeret
Román nyelv és irodalom
Szerb népismeret
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén népismeret
Természettudomány
Testnevelés
Történelem
Vizuális kultúra

Köszönjük, hogy véleményével hozzájárul az érettségi követelmények megújításához!

Nyomtatás