Ugrás a tartalomhoz

Megjelentek a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokat szabályozó útmutatók

2016. augusztus 17.

Az Oktatási Hivatal az alábbiakban közreadja a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutatókat.

A két új útmutató segítséget nyújt abban, hogy a pedagógus életpálya e két legmagasabb fokozatát (Mesterpedagógus, Kutatótanár) megcélzó pedagógusok az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket megismerhessék, és ennek alapján felkészülhessenek az eljárásra. Az új útmutatók lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A mesterpedagógusi tevékenységek lehetőséget teremtenek arra, hogy azok a pedagógusok, akik eddig is - a hagyományos pedagógusi tevékenységek mellett – fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató, intézményvezetői, szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végeztek, önmagukat kiteljesítve komplexebb módon támogassák a köznevelési rendszer fejlődését mesterprogramjuk majdani megvalósítása során. Az általuk végzett tevékenység hosszútávon helyi, területi, országos szinten a nevelési-oktatási rendszer pozitív változásait eredményezi majd. A magasabb fokozat elérése és folyamatos megújítása egyben a pedagógus számára is pozitív visszajelzés – nem csak szakmailag, hanem anyagilag is.

Az új útmutatóknak a támogató szoftveres fejlesztését és élesítését is elvégezte az Oktatási Hivatal és a 2016. évi Mesterpedagógus és Kutatótanári minősítési eljárásra jelentkezett valamennyi pedagógus, valamint a közreműködő szakértők számára elektronikus levelében ad tájékoztatást az őket érintő feladatokról.

A két új útmutató megjelenésével teljes egészében megismerhetővé és koherenssé vált a pedagógus életpálya teljes rendszere: a besorolási fokozatok egymásra épülése, az egyes besorolási fokozatokhoz kapcsolódó minősítési elvárások, kompetenciák megismerhetőkké váltak.

www.oktatas.hu/kiadvanyok >>

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra