Vidéki egyetemeken mutatják be a Hajós Alfréd tervet

Főiskolák, egyetemek számára készített szakmai programtervet a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS). A Hajós Alfréd Terv célja az egészséges, sportos és sikeres értelmiséggel rendelkező társadalom elérése, az ehhez szükséges stabil felsőoktatási háttér megteremtése, továbbá, hogy segítse és itthon tartsa a legtehetségesebb sportolókat. A sportkoncepciót a legnagyobb vidéki egyetemeken bocsájtják társadalmi vitára.

A terv céljai

A felsőoktatási sport ügye és fejlesztése nemzeti szintű érdek és feladat. Az egyetemekről, főiskolákról kikerülő fiatalok később döntéshozóként, véleményformálóként jelentősen befolyásolják a magyarok szemléletmódját, nagy hatást gyakorolnak életmódjukra, sporthoz fűződő viszonyukra, így egy egészséges értelmiséggel rendelkező társadalom polgárai is sikeresebbek és egészségesebbek lehetnek.

A 2013-2020-as időszakra vonatkozó Hajós Alfréd Terv célja, hogy hallgatók tömegei számára váljon kívánatossá a rendszeres sportolás, hogy megtapasztalják a sportközösségek megtartó erejét, valamint a felsőoktatási sport szakmai fejlesztése, magyarországi pozíciójának megerősítése is a program szándéka. Az ehhez szükséges feltételrendszert szolgálja a sportösztöndíj- és a felvételi többletpontok rendszere, az egyéni és mentorált tanmenetek kidolgozása, valamint a kiemelt sportklubok egyetemhez kapcsolása.

A MEFS a programtervet a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) segítségével kívánja felterjeszteni a sportpolitikáért felelős miniszternek.

Szabadidősport, versenysport és szakmai képzések

A Hajós Alfréd Terv jelentős fejlesztéseket kíván elindítani a hazai és nemzetközi felsőoktatási versenysport, a szabadidősport és a rekreációs célú sportoltatás területére, valamint mindezek intézményi és infrastrukturális feltételeit is megteremtené.

Hazánkban nagyon alacsony az aktívan sportolók aránya, ami az egyetemi-főiskolai korosztályban is alig magasabb. A sportkoncepció kiemelt feladatként fogalmazza meg a jelenleg még nem sportoló hallgatók elérését és megmozgatását, hogy megérezzék és megértsék az egészséges, sportos életmód előnyeit. Ennek első lépése a – néhány év múlva már – mindennapos testnevelésből érkező diákok átvezetése az élethosszig tartó önkéntes sportolásba. A kedvcsinálással párhuzamosan elengedhetetlen az egyetemi sport szervezeti kereteinek kiépítése a Sportiroda-hálózat kialakításával, amelynek célja, hogy a sportszervezés koordináltan, szakmai minőségbiztosítással, a hallgatók, a testnevelők, és az egyesületek tevékenységét összehangolva, valamint a sportingatlanok üzemeltetésével egyeztetve történjen. Terv továbbá az önálló hallgatói sportnormatíva elindítása, egy országos szintű – a Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciájával közösen szervezett – egyetemi sport- és egészséges életmódot népszerűsítő kampány szervezése, és a fogyatékkal élő hallgatók sportoltatásának biztosítása.

A program a sportági szakszövetségekkel együttműködve emelheti a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok színvonalát, és ahol lehet, bajnoki sorozatokká alakítaná azokat. A legsikeresebb és legnépszerűbb 10-15 (elsősorban olimpiai és Universiade) sportág kiemelésével, a támogatások koncentrálásával a versenyrendszer minőségét és hatékonyságát egyaránt növelheti. Mára az Universiade az Olimpiai játékok után a világ második legnagyobb sporteseményévé vált. A Hajós Alfréd Terv úgy növelné a magyar felsőoktatási sport presztízsét, hogy felvetné egy 2019-es vagy 2021-es Nyári Universiade megpályázását, s biztosítaná a versenyeken való eredményes részvétel feltételeit.

A versenysportolók továbbtanulását és Magyarországon tartását kettős életpálya modellel kívánja elősegíteni a Hajós Alfréd Terv. Célja, hogy a sportolók ne kerüljenek válaszút elé sem a magas szintű sportolás és a tanulás között, sem a jobb külföldi anyagi lehetőségek miatt, továbbá, hogy sportkarrierjük befejezése után itthon kezdhessék el civil hivatásukat.

Fejlesztési terv a sportszakmai képzések javítása is. Ezt a mindennapos testnevelés szakemberszükséglete is igényli, másrészt a felnőtt korú amatőr sportolók sajátos edzésigényei és motiválása, valamint az egészséges életmód oktatásának feladatai is a képzési rendszer bővítését és újragondolását teszik szükségessé. Ebben a körben kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő és a hátrányos helyzetű hallgatók bekapcsolódásához szükséges fejlesztések támogatására is.

Folytatás

Az egyetemi sport fejlesztését elősegítő tervet a MEFS szakmai partnerei, tagszervezeti és sok száz külső szakértő javaslatainak figyelembevételével alkotta meg. Egyes elemeit – a MOB-bal együttműködve – 2013 elején hozta nyilvánosságra érintettek körében a Debreceni Egyetemen. Itt Kósa Lajos polgármester elmondta, hogy a jövő évi költségvetési törvény elfogadásával válhat véglegessé a Hajós Alfréd Terv pénzügyi háttere. A jövőben további egyetemeken mutatják be a programot, legközelebb Szegeden, április 4-én.

Nyomtatás