Ugrás a tartalomhoz

Az Oktatási Hivatal I. Országos Szaktanácsadói konferenciája

2016. február 9.

2016. február 4-én került megrendezésre Budapesten közel 900 szaktanácsadó részvételével az Oktatási Hivatal I. Országos Szaktanácsadói Konferenciája.

A konferencia célja

2015. április 1-jétől, a jogszabályi változásokból következően a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az Oktatási Hivatal és a Hivatal területi szervezeti egységei, a Pedagógiai Oktatási Központok látják el. Az Oktatási Hivatal keretein belül megvalósuló pedagógiai-szakmai szolgáltatás egyik legfontosabb területe a szaktanácsadás. A konferencia célja az volt, hogy a szaktanácsadás megvalósításában közreműködő mesterpedagógusok tájékoztatást kapjanak a szaktanácsadást érintő legfontosabb kérdésekről, a szaktanácsadói feladatok országos koordinációjáról, a szaktanácsadói hálózat és a szaktanácsadói feladatok működtetéséről.

A konferencia programja

Pölöskei Gáborné köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár (EMMI) előadásában összegzést adott a szaktanácsadás helyzetéről a 2015 áprilisát megelőző és az azt követő időszakban. Részletesen áttekintette a köznevelésben várható EFOP pályázati fejlesztéseket, kitért a köznevelési intézményrendszer fejlesztésére, a pedagógiai-módszertani fejlesztésekre és a tartalomfejlesztésre és az ezekhez kapcsolódó jelenlegi és várható szaktanácsadói feladatokra.

Brassói Sándor az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese az előadásában összefoglalta az Oktatási Hivatal új feladatait, és kiemelte a pedagógiai-szakmai szolgáltatás területével kapcsolatos leglényegesebb változásokat és azok tartalmát. Megtörtént a Pedagógiai Oktatási Központok létrehozása, elkészültek a szolgáltatási protokollok, a feladattervezés most már az országos, illetve területi igényfelmérésen alapul, a szaktanácsadás szolgáltatási területi protokollokhoz kapcsolódó informatikai nyilvántartó rendszer kifejlesztésre került, az OFI által a megelőző évben az Európai Uniós projektekben kifejlesztett új típusú szaktanácsadói eljárás több eleme beépült az OH által kifejlesztett új szaktanácsadói eljárás rendjébe. Részletesen kitért a 2015. és a 2016. évi országos igényfelmérésre és annak tapasztalataira. Előadását a szaktanácsadás szolgáltatási terület legfontosabb fejlesztései terveivel zárta.

Merklné Kálvin Mária az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője, Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettese és Pap Judit a szaktanácsadás munkacsoport vezetője a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának feladatairól, a Pedagógiai Oktatási Központok koordinációjáról, a szaktanácsadás szolgáltatási terület irányításáról és a szaktanácsadói rendszer működtetéséről számolt be.

Licskainé Stipkovits Erika, klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta: A szaktanácsadó kommunikációs eszköztára, feladatok és felelősségek a kommunikációban címmel tartott előadást. Az előadás az emberi tapasztalás és érintkezés világos és hatalmas erővel bíró modellje, az egyik leghatékonyabb kommunikációs rendszer és módszer, az NLP, a neuro-lingvisztikai programozás alapelvei és eredményes módszerei alapján, valamint sok-sok gyakorlati életből vett példa segítségével tekintette át a szaktanácsadók számára jól hasznosítható kommunikációs eszközöket.

A plenáris előadások után a délután folyamán párhuzamosan zajló négy szekció keretében a szaktanácsadók a következő előadásokon vehettek részt:

Szekcióülések

1. szekció – Az óvodai szaktanácsadás (szekcióvezető: Rozmis Attiláné)

Fonyódi Ildikó mesterpedagógus, óvodai szaktanácsadó, Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Kövesdy Katalin mesterpedagógus, szakértő, óvodavezető, Fővárosi Cseppkő Óvoda

2. szekció – Az iskolai szaktanácsadás (szekcióvezető: Benczúr Katalin)

Hajas Zsuzsa mesterpedagógus, szaktanácsadó, a DSZC Vegyipari Szakközépiskolája

Nagy-Czirok Lászlóné mesterpedagógus, szaktanácsadó, igazgató, Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola

Munkácsy László mesterpedagógus, igazgató, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

3. szekció – A lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentésének szaktanácsadói támogatása (szekcióvezető: Cseri Zsuzsanna)

Dr. Schneider Júlia orvos, METOHÉ Beszédpercepciós Differenciáldiagnosztikai Központ

Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

4. szekció – A szaktanácsadók szakmai fejlődése – önismeret, önképzés, önfejlődés, a tanácsadói képességek fejlesztése (szekcióvezető: Pap Judit)

Urbán-Frendl Ildikó személyiség - és szervezetfejlesztő pszichológus, tréner,

Crea-Team Kft, SzinergiaKözpont

A konferencia zárása

A szekcióülések után a szekcióvezetők beszámoltak az előadásokról és a szaktanácsadók részéről felvetődött kérdésekről. Végül Brassói Sándor elnökhelyettes úr összegezte a konferencia tapasztalatait.

A konferencián elhangzott előadások prezentációi hamarosan feltöltésre kerülnek.

Képgaléria >>

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra