Kutatás a digitális állampolgárságról: főszerepben a pedagógusok és a diákok

2013 őszétől az Oktatási Hivatal és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportja (ELTE PPK ITOK) közös vizsgálatot folytat a pedagógusok és a diákok körében. A felmérés célja, hogy átfogó képet kapjanak az érintettek digitális állampolgársággal kapcsolatos ismereteiről, és célzott fejlesztési terveket dolgozhassanak ki számukra. A tanárok és a diákok a www.digitalisallampolgarsag.hu oldalon tölthetik ki a kérdőíveket.

A digitális állampolgárság kompetenciarendszere hazánkban újszerű kezdeményezés, de nemzetközi viszonylatban oktatók és kutatók már évek óta foglalkoznak ezzel a területtel. Többek között annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai tevékenységét a 21. században megjelenő igényekhez igazítva tegyék eredményesebbé és hatékonyabbá, a vizsgálatok eredményeire alapozva.

A kutatáshoz kapcsolódó országos, nagymintás empirikus kérdőívet első körben 2013. szeptember 17-től tölthetik ki a pedagógusok és a tanulók. A válaszadás önkéntes alapon, a kitöltők anonimitásának megőrzése mellett zajlik, a beérkező válaszokat az Oktatási Hivatal illetékes munkatársain és a kutatócsoport tagjain kívül mások nem érik el. A kérdőív a Digitális Állampolgárság kutatás honlapján érhető el: www.digitalisallampolgarsag.hu.

A nagy horderejű és sok részterületet felölelő téma kutatására négy, körülbelül 20-30 kérdésből álló kisebb kérdőívet állítottak össze a projekt megvalósítói. Egy részkérdőív lelkiismeretes kitöltése hozzávetőlegesen húsz-huszonöt percet vesz igénybe, ezért célszerű, hogy ne egyszerre, inkább rövidebb-hosszabb szüneteket tartva, ki-ki a saját időbeosztásának megfelelően válaszoljon a kérdésekre.

Az egyéni eredményeket a kitöltő által megadott jelige segítségével összesítik a szakemberek, ezért kiemelten fontos, hogy minden esetben ugyanazt a jeligét adják meg a válaszadók. A kutatócsoport digitális állampolgársággal kapcsolatos kutatási tevékenységéhez kapcsolódó nyilvános információk, publikációk, a területhez kapcsolódó rendezvények időpontjai elérhetőek a kutatócsoport honlapján: www.digitalisallampolgarsag.hu, ahogyan novembertől ugyanitt található majd az országos vizsgálat eredményeinek összefoglalása is.

A kérdőív kitöltéséhez kapcsolódóan több lehetőség közül választhatnak, annak tükrében, hogy az eredmények és visszajelzések, valamint a fejlesztések milyen mértékben fontosak a résztvevők számára.

  • Amennyiben anonim módon (az e-mail cím megadása nélkül), jelige megadásával, 2013. október 7-ig tölti ki a kérdőívet a válaszadó, személyre szóló visszajelzést nem tudnak készíteni neki a szakemberek, de az országos vizsgálat eredményeiről a honlapon tájékozódhat majd mindenki.
  • Amennyiben a kitöltő a jelige mellett megadja az e-mail címét is, akkor a vizsgálat lezárultával egyénre szóló visszajelzést kap (grafikonokkal és rövid szöveges értékeléssel), amely tartalmazza a többi válaszadóval történő összehasonlítást is. Ebben röviden leírják a szakemberek, hogy milyen területeken fejlődhet és mire érdemes figyelnie a digitális világban való részvételekor.
  • Amennyiben az intézményéből 2013. október 7-ig legalább 10 pedagógus hiánytalanul kitölti a kérdőívet, és azon - a jelige mellett - megadja az e-mail címét, valamint az intézménye adatait is, akkor a kutatás szervezői az intézmény összes pedagógusa számára ingyenes hozzáférést biztosítanak egy "Digitális Állampolgárság" távoktatási kurzushoz (multimédiás elemek, önálló tanulási lehetőség), amely a későbbiekben nagy segítség lehet a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó portfólió összeállításához is.
  • Amennyiben 2013. október 7-ig intézményenként 10 pedagógus kitölti a tanári kérdőívet és legalább 4 osztály vagy legalább 70 tanuló hiánytalanul kitölti a tanulói kérdőíveket és - a jelige mellett -  megjelölik azon az intézményük adatait, valamint az e-mail címüket is, akkor a kutatás szervezői a tanulók számára is ingyenes hozzáférést adnak a célzottan számukra összeállított "Digitális Állampolgárság" távoktatási kurzushoz, amelyben olyan eszközök használatáról tanulhatnak majd, amelyek személyes tanulási környezetüket hatékonyan egészíthetik ki.

A honlapon, a kérdőívek között érhető el a tanári és a tanulói változat is, kérjük, hogy a tanulói változatra hívják fel a diákok figyelmét!

Bármelyik lehetőség választása esetén kiemelten fontos, hogy jeligét mindenképpen adjon meg a kitöltő, és ez a jelige a különböző kitöltések során, minden terület esetében megegyezzen, hiszen a kutatók ezáltal tudják összekapcsolni a kitöltött kérdőíveket.

Bármelyik lehetőséget választják a kitöltők a fentiek közül, fontos tudniuk, hogy a felmérés levezénylői az e-mail címeket nem használják fel a továbbiakban más célra, csupán erre küldik ki az egyéni kiértékelést, illetve ezen keresztül kapják meg az érintettek a hozzáférést a távoktatási kurzushoz.

Amennyiben szeretnék és a megfelelő mezőt kitöltve ezt jelzik, akkor a kutatáshoz kapcsolódó további kiadványokról, oktatócsomagokról, rendezvényekről is a megadott e-mail címre küldenek értesítést a szervezők.

A kérdőívvel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket a digitalisallampolgarsag@gmail.com címre várják a kutatók.

Nyomtatás