Beszámoló a IV. Országos Szaktanácsadói Konferenciáról

Az Oktatási Hivatal negyedik alkalommal rendezte meg 2019. február 12-én az Országos Szaktanácsadói Konferenciát. A budapesti rendezvényen közel 800 szaktanácsadó vett részt.

A konferenciát Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Főosztályának vezetője nyitotta meg. Ezután a Hivatal elnöke, dr. Gloviczki Zoltán előadását hallhatták a jelenlévők Az átmenetek pedagógiája címmel. Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes az országos szaktanácsadói rendszer működtetésének tapasztalatairól, valamint a 2019-es év fő fejlesztési irányairól tájékoztatta a szaktanácsadókat. Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes A szaktanácsadó szerepe és lehetőségei a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatásában címmel tartott előadást, amelyben bemutatta a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben rögzített adatok országos, megyei és járási szintű megoszlását, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatását célzó intézkedéseket.

A konferencia második részében szaktanácsadói fórumok keretében 7 szekcióban került sor szakmai tapasztalatcserére. Lehetőség nyílt annak megvitatására, hogy a szaktanácsadóknak milyen szerepe és lehetőségei vannak a matematika, illetve a történelem tantárgyi bukások számának csökkentésében, hogyan tudnak támogatást nyújtani a tanulói szövegértés fejlesztésében nem csak a magyar szakos pedagógusok számára. Az óvodapedagógus és tanító szaktanácsadók együtt gondolkodására adott lehetőséget az óvoda-iskola átmenet témája, a természettudományos szaktanácsadók pedig a Scientix projektben való közreműködés lehetőségeiről tájékozódhattak. Ebben az évben először volt lehetőség arra, hogy az érdeklődők a testnevelés órákhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat ismerjenek meg. A tematikus szaktanácsadói szekcióban pedig a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, az alulteljesítő intézmények szaktanácsadói támogatásának szaktanácsadói lehetőségei álltak a tanácskozás középpontjában.

Ezt követően került átadásra a 2012-ben alapított Sulinetwork-díj. Idén Dr. Abonyi-Tóth Andor adjunktus (ELTE Informatika Kar, Média- és Oktatásinformatikai Tanszék), Jánossy Zsolt fizika, matematika és angol szakos tanár, szaktanácsadó, szakértő (Gödöllői Török Ignác Gimnázium), valamint Fári János informatikatanár (Kecskeméti Katona József Gimnázium) részesült az elismerésben, amelyet minden évben azoknak a szakembereknek ítélnek oda, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás pedagógiai-módszertani fejlesztéséhez, illetve az infokommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.

A konferencia záróeseményeként a sikeresen pályázó vezető szaktanácsadók vették át a megbízóleveleket, amelyeket Merklné Kálvin Mária főosztályvezető asszony és az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjainak főosztályvezetői adtak át.

Az elhangzott előadások a POK-ok oldalán, itt érhetők el.

Nyomtatás