1-es típusú diabétesszel élő óvodások és iskolások ellátását támogató pedagógustovábbképzések

A szakmai továbbképzések során a résztvevők elméleti áttekintést kapnak a diabéteszről és a dietetikáról, illetve megismerkednek a kapcsolódó használati eszközökkel és helyes alkalmazásukkal.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda, valamint az iskola 1–8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető speciális ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás alapján – a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról.

Ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az iskolaorvos és védőnő, vagy a megfelelő szakmai továbbképzést elvégző, pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy révén biztosíthatja:

„62.§ (1a)  A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.

(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja

a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,

b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy

b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.

(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.”

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján az Oktatási Hivatal biztosítja a szakmai továbbképzési lehetőséget a pedagógus vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek számára, amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható.

A szakmai továbbképzés két tartalmi egységből – egy elméleti és egy gyakorlati modulból – áll, melynek során a résztvevők elméleti áttekintést kapnak a diabéteszről, a dietetikáról, illetve a gyakorlati képzés során megismerkednek a kapcsolódó használati eszközökkel, valamint azok helyes, biztonságos alkalmazásával.

Az elméleti és gyakorlati modul együttes elvégzését követően az Oktatási Hivatal a képzésről igazolást állít ki.  Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal az elmúlt 3 év során már számos továbbképzést szervezett pedagógusok részére a diabétesz témakörben hasonló tartalmakkal és időtartamban, lehetővé tesszük ezen már teljesített képzési gyakorlati alkalmak és szakmai tartalmak beszámítását az igazolás későbbi kiadása során.

A továbbképzési igazolás kiállítása során az Oktatási Hivatal kérelemre az alábbi képzéseket veszi figyelembe:

 

I. ELMÉLETI MODULOK ESETÉBEN

 

1.      2021. évben az Oktatási Hivatal által már megszervezett, „DiaPed - Diabétesz oktatási program pedagógusoknak” című online képzése

2.      2021. szeptember 1-jétől megszervezésre kerülő, az Oktatási Hivatal által szervezett, DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című online képzése

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szakmai_tovabbkepzesek_online

 

II. GYAKORLATI MODULOK ESETÉBEN

 

1.      2019. évben az Oktatási Hivatal által szervezett, és gyakorlati tudnivalókkal gazdagított „BELEVELÓK” című képzése

2.      2021. szeptember 1-jétől az Oktatási Hivatal által megszervezésre kerülő gyakorlati elemeket tartalmazó „DiaPed - Diabétesz oktatási program pedagógusoknak - „BELEVELÓK” című képzése

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/Diaped_Belevalok_gyakorlati_kepzes

3.      2021. szeptember 1-jétől induló az Oktatási Hivatal által szervezett, gyakorlati „DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című képzése

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/diabmentor_szakmai_tovabbkepzes_gyakorlati

4.      2021. szeptember 1-jétől induló az Oktatási Hivatal által szervezett, gyakorlati Cukor Suli- diabétesz felkészítő pedagógusoknak tematikus naphoz” című képzése

Regisztráció: https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/cukor_suli_felkeszito_pedagogusoknak_gyakorlati_kepzes

 

Kérjük, hogy az II/1. pontban jelzett gyakorlati képzés elvégzéséről (2019. évi gyakorlati képzés) kiállított tanúsítványt szíveskedjenek szkennelve megküldeni a diabetesz@oh.gov.hu e-mail címre.

Az Oktatási Hivatal a továbbképzési igazolást kizárólag mindkettő modul – azaz az I. pont elméleti és II. gyakorlati modulok közül egy-egy képzés – sikeres teljesítését követően állítja ki.

A 2021. évben induló elméleti és gyakorlati képzésekre az érintett köznevelési intézmények által delegált pedagógusoknak az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjainál területi illetékességgel lehet jelentkezni. Kérjük, szíveskedjenek figyelemmel követni az Oktatási Hivatal honlapját, ahol augusztus végén elérhetővé válnak a 2021. év második félévében tervezett képzések pontos időpontjai és a jelentkezéshez szükséges felületek.

Az Oktatási Hivatal további tájékoztatást az alábbi címen nyújt: diabetesz@oh.gov.hu: kérjük, erre a címre küldjék kérdéseiket.

Nyomtatás