Ugrás a tartalomhoz

Pedagógus-továbbképzések diabéteszes gyerekek támogatására

2023. január 24.

A továbbképzés elméleti és gyakorlati modulja áttekintést ad a diabéteszről, a dietetikáról, illetve megismertet a kapcsolódó eszközökkel, illetve helyes használatukkal.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda, valamint az iskola 1-8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető speciális ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás alapján – a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról.

Ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az iskolaorvos és védőnő, vagy a megfelelő szakmai továbbképzést elvégző, pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy révén biztosíthatja:

„62.§ (1a)  A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.

(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja

a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,

b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy

b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.

(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.”

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat alapján az Oktatási Hivatal biztosítja a szakmai továbbképzési lehetőséget a pedagógus vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek számára, amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható.

A szakmai továbbképzés két tartalmi egységből – egy elméleti és egy gyakorlati modulból - áll, melynek során a résztvevők elméleti áttekintést kapnak a diabéteszről, a dietetikáról, illetve a gyakorlati képzés során megismerkednek a kapcsolódó használati eszközökkel valamint azok helyes, biztonságos alkalmazásával.

Az elméleti és gyakorlati modul együttes elvégzését követően az Oktatási Hivatal a képzésről igazolást állít ki. Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal az elmúlt évek során már számos továbbképzést szervezett pedagógusok részére a diabétesz témakörben hasonló tartalmakkal és időtartamban, lehetővé tesszük ezen már teljesített képzési gyakorlati alkalmak és szakmai tartalmak beszámítását az igazolás későbbi kiadása során.

A továbbképzési igazolás kiállítása során az Oktatási Hivatal kérelemre az alábbi képzéseket veszi figyelembe:

I. ELMÉLETI MODULOK ESETÉBEN

  1. 2021. évben az Oktatási Hivatal által már megszervezett, „DiaPed - Diabétesz oktatási program pedagógusoknak” című online képzése
  2. 2021. szeptember 1-jétől megszervezésre kerülő, az Oktatási Hivatal által szervezett, DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című online képzése

II. GYAKORLATI MODULOK ESETÉBEN

  1. 2019. évben az Oktatási Hivatal által szervezett, és gyakorlati tudnivalókkal gazdagított „BELEVALÓK” című képzése
  2. 2021. szeptember 1-jétől az Oktatási Hivatal által megszervezésre kerülő gyakorlati elemeket tartalmazó „DiaPed - Diabétesz oktatási program pedagógusoknak - „BELEVALÓK” című képzése
  3. 2021. szeptember 1-jétől induló, az Oktatási Hivatal által szervezett, gyakorlati „DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című képzése
  4. 2021. szeptember 1-jétől induló, az Oktatási Hivatal által szervezett, gyakorlati Cukor Suli- diabétesz felkészítő pedagógusoknak tematikus naphoz” című képzése

Kérjük, hogy az II/1. pontban jelzett gyakorlati képzés elvégzéséről (2019. évi gyakorlati képzés) kiállított tanúsítványt szíveskedjenek szkennelve megküldeni a diabetesz@oh.gov.hu e-mail címre.

Az Oktatási Hivatal a továbbképzési igazolást kizárólag mindkettő modul – azaz az I. pont elméleti és II. gyakorlati modulok közül egy- egy képzés - sikeres teljesítését követően állítja ki.

A 2023. évi gyakorlati képzésekre az alábbi oldalon lehet regisztrálni:

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/Diabmentor_gyakorlati_tovabbkepzes_2023

A 2023. évi eléméleti képzésekre az alábbi oldalon lehet regisztrálni:

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/DiabMentor_szakmai_tovabbkepzes_2023


Az Oktatási Hivatal további tájékoztatást az alábbi címen nyújt: diabetesz@oh.gov.hu, kérjük erre a címre küldjék kérdéseiket!

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra