A köznevelésért felelős miniszternek a járványhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései

Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 

 

 

Nyomtatás