Tájékoztató az Arany János Programokról

Az Arany János Programok közel 2600 középiskolai tanuló számára a 2023/2024. tanévben is folytatódnak, továbbá megkezdődik a 2024/2025. tanévre a tanulók toborzása. A programok keretében lehetőség nyílik, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók olyan, a programot megvalósító gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a hátránykompenzálást, a tehetséggondozást és a továbbtanulásra, a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az Arany János Programok keretében két program működik: a 2000-ben indult Arany János Tehetséggondozó Program és a 2004-ben indult Arany János Kollégiumi Program. Mindkét program egy előkészítő évfolyammal bővített, tehát ötéves gimnáziumi képzés és kollégiumi elhelyezés keretében komplex – pedagógiai, szociális, egészségügyi, kulturális – eszközrendszerrel támogatja a tanulók középiskolai előrehaladását, tehetséggondozását, felkészülését a felsőfokú tanulmányokra, továbbtanulásra, a sikeres munkaerő-piaci bekapcsolódásra bizonyítottan sikeres gimnáziumokban és a velük együttműködő, a tanulók képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztését biztosító kollégiumokban. A 2022/2023. tanévtől tanulmányi ösztöndíj is ösztönzi a tanulókat az iskolai eredményességre.

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) alapvető célja az érettségi megszerzésén túl a felsőfokú továbbtanulás, illetve a munkapiac által preferált jogosítvány és informatikai vizsga megszerzése. Az AJTP keretében számos népszerű foglalkozáson és eseményen vesznek részt a tanulók, ilyenek a különféle sport és kulturális események, színház-, hangverseny-, tárlat- és múzeumlátogatások, valamint önismereti, drámapedagógiai, tanulásmódszertani foglalkozások. Országos rendezvények, így gólyatábor, kulturális fesztivál, sport-találkozó, tanulmányi versenyek, tanulmányi és művészeti pályázatok, pályaorientációs foglalkozások segítik a tehetségek azonosítását és kibontakozását, a szociális hátrányok kompenzálását. Az AJTP az egész országot lefedően 21 kiválasztott gimnáziumban és kollégiumban működik.

Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP) kiemelt célja a lemorzsolódás megelőzése, annak támogatása, hogy a középiskolai kollégiumok eszközrendszerének segítségével és az esélyteremtő beavatkozásokkal nagyobb arányban kerüljenek a felsőoktatásba, illetve a munkaerőpiacra a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A programban többek között egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, differenciált tanulásszervezés, pályaorientációs foglalkozások, rendszeres közösségépítő programok zajlanak. Az AJKP a hátrányos helyzetű térségekben 7 kiválasztott intézménypárban működik a 2023/2024. tanévben.

Kik jelentkezhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programra?

Azok a 2023/2024. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, akik a tanulói pályázatban felsorolt feltételek legalább egyikének megfelelnek.

A programba jelentkezők a felhívásban rögzített középiskola egyikébe jelentkezhetnek, sikeres felvételük után automatikusan kollégiumi elhelyezést kapnak.

Kik jelentkezhetnek az Arany János Kollégiumi Programra?

Azok a 2023/2024. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, akik a tanulói pályázatban felsorolt feltételek legalább egyikének megfelelnek.

Hogyan lehet jelentkezni?

A programokban történő részvételre a Belügyminisztérium által 2023. szeptember 4-én megjelentetett pályázati felhívásban rögzített űrlapok hiánytalan kitöltésével, és az iskolának történő megküldésével lehet jelentkezni a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendeletben meghatározott határidőkig. A tanulói pályázati kiírások elérhetők:

Arany János Tehetséggondozó Program

Arany János Kollégiumi Program

Nyomtatás