Egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlások

Az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget olyan kollégáktól, akik felajánlották, hogy szívesen segítenek egy másik iskolának a digitális átállásban. A felajánlásokat köszönjük! Ha Ön is szívesen segítene személyesen, ezen az e-mail-címen jelentkezhet. A jelentkezők alapvető adataikon túl azt is tüntessék fel a levelükben, hogy milyen szakterületen vagy tantárgyban, konkrétan milyen problémák esetén fordulhatnak hozzájuk az érdeklődő pedagógusok vagy köznevelési intézmények.

Az alábbi táblázat tartalma ezen a linken letölthető.

Kulcsszavak Név Elérhetőség Rövid információ
Középiskola, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment,
Eszközhasználat, Általános módszertan
Ábrám Tibor igazgato@levaygimnazium.hu egyházkerületi főgondnok, igazgató
(Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon)
Középiskola, Informatika (digitális kultúra), Matematika, Természettudomány, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Egyéb: osztályfőnöki Albert Andrea albandi77@gmail.com szaktanácsadó, középiskolai matematika és informatika tanár (Debreceni Ady Endre Gimnázium)
Felső tagozat, Középiskola, Informatika (digitális kultúra),
Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció,
Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat
Bedő Ferenc bedof@csany-zeg.hu IKT mentor, IKT szaktanácsadó,
szakmai igazgatóhelyettes
(Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Csány László Szakgimnáziuma)
Felső tagozat, Ének-zene,
Földrajz, Digitális kommunikáció,
Tanulásmenedzsment,
Eszközhasználat,
Általános módszertan
Csapó Tamás igazgato@beethoven-martonvasar.sulinet.hu intézményvezető
(Martonvásári Beethoven Általános Iskola)
Digitális pedagógia, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan Dekker Krisztina
krisztig@hotmail.com
távoktatási tapasztalattal rendelkező gazdasági mérnök
Digitális pedagógia, Tanulásmenedzsment,
Általános módszertan,
Egyéb: hagyományos távoktatás, blended learning, CoP (Community of Practice)
Dőri Tibor
dori@mdoe.hu
(Magyar Digitális Oktatásért Egyesület): 
digitális/távoktatási/blended learning szakértő, szervezetfejlesztő, szervezeti kultúra és változásmenedzsment szakértő, menedzsment coach
Felső tagozat, Középiskola, Kémia, Tanulásmenedzsment, Digitális pedagógia,
Általános módszertan
Dr. Borbás Réka
rborbas@szigbp.hu
kémiatanár
(Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium)
Dr. Dinnyés Álmos almos@dinnyesconsulting.com tanácsadó, kvalifikált business coach, mediátor
Alsó tagozat, Felső tagozat,
Középiskola, Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat,
Általános módszertan
Dr. Horváth László horvath.laszlo@ppk.elte.hu egyetemi adjunktus
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai
és Pszichológiai Kar)
Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment,
Általános módszertan
Dr. Ollé János olle.janos@mftk.uni-pannon.hu egyetemi docens
(Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)
Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Eszközhasználat
Dr. Námesztovszki Zsolt namesztovszkizsolt@gmail.com egyetemi docens,
pénzügyi és fejlesztési dékánhelyettes
(Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Középiskola, Angol nyelv,
Olasz nyelv, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan
Dr. Thékes István jerrythekes@gmail.com digitális pedagógiai szakértő,
főiskolai docens
(Gál Ferenc Főiskola)
Felső tagozat, Középiskola,
Érettségi felkészítés,
Informatika (digitális kultúra),
Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan
Dr. Turcsányi-Szabó Márta tszmarta@inf.elte.hu innovatív oktatásért felelős dékánhelyettes
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar)
Felső tagozat, Középiskola,
Informatika (digitális kultúra), Természettudomány, Digitális kommunikáció, Eszközhasználat
Dr. Zsoldi Katalin zsoldikatalin@gmail.com digitális tananyagfejlesztő,
3D modellezés oktató
Középiskola, Földrajz, Informatika (digitális kultúra), Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan
Farkas Bertalan Péter bertalanp.farkas@gmail.com digitális pedagógiai szakértő, csoportvezető
(Tempus Közalapítvány)
Felső tagozat, Középiskola, Informatika (digitális kultúra), Digitális kommunikáció, Eszközhasználat Földesi Tamás tamas.foldesi@ifrc.org korábban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet EU programjának tananyag fejlesztője és előadója Hazánkban, általános iskolákban, gimnáziumokban tartott előadásokat diákoknak, tanároknak és szülőknek, ezen kívül a Debreceni Egyetem pedagógus-jelöltjeinek és a Rendőrség különböző megyei oktatási eseményein adott elő
Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan, Egyéb: digitális tanterem eszközei, paraméterezés Gere Ferenc gere_ferenc@stiefel.hu digitális oktatási szakértő, értékesítési és szakmai igazgató
(STIEFEL Eurocart Kft.)
Középiskola, Érettségi felkészítés,
Angol nyelv, Német nyelv, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment,
Eszközhasználat,
Általános módszertan
Homor Fatima homor.fatima@gmail.com onlineoktatás-kutató, PhD-hallgató
Digitális kommunikáció, Eszközhasználat, Egyéb: mozgóképszerkesztés Horányi Péter hopeterr@gmail.com végzős mozgóképművész hallgató, a digitális oktatáshoz kapcsolódó mozgóképfelvétel és szerkesztés témában (Budapesti Metropolitan Egyetem)
Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat Klacsákné Tóth Ágota klacsakne.toth.agota@nlgbp.hu matematika, fizika, informatika szakos középiskolai tanár, innovatív mesterpedagógus, digitális szaktanácsadó, mentortanár
Alsó tagozat, Felső tagozat,
Középiskola, Érettségi felkészítés,
Etika / hit- és erkölcstan,
Informatika (digitális kultúra),
Digitális pedagógia, Általános módszertan
Kondorné Kovács Irén kki11@freemail.hu mesterpedagógus tanító (Kerék Általános Iskola és Gimnázium)
Középiskola, Érettségi felkészítés, Informatika (digitális kultúra), Matematika, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Eszközhasználat, Általános módszertan Koren Balázs digitalisoktatas@ultimate.hu matematikatanár, szakmai vezető 
(Telenor HiperSuli)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Angol nyelv Németh Zoltánné nemethkati33@gmail.com angol szakos tanár, eTwinning nagykövet, projektkoordinátor (Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Alsó tagozat, Minden tantárgy, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan, Egyéb: motiválás, virtuális tanári motivációstratégia, tananyag-strukturálás, követelmény mérés-értékelés, szülő-pedagógus kommunikáció Oláh Katalin katalin.olah1976@gmail.com tanító, PhD-hallgató
Felső tagozat, Biológia, Földrajz, Természettudomány, Általános módszertan, Tanulásmenedzsment, Egyéb: SNI, BTMN Pék István Sándorné besenyeiedit62@gmail.com tanár, gyógypedagógiai tanár, vezető szaktanácsadó (kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésének-oktatásának szakterületen), földrajz/természetismeret tantárgygondozó szaktanácsadó, köznevelési szakértő (SNI)
Felső tagozat, Érettségi felkészítés,
Etika / hit- és erkölcstan, Földrajz, Környezetismeret, Történelem és állampolgári ismeretek, Tanulásmenedzsment,
Általános módszertan
Rátz Ottó gyermekjoleti2005@gmail.com szaktanácsadó, mesterpedagógus
(Gyermekjóléti Alapítvány)
Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat Skultéty Zoltánné skultety.zoltanne@levaygimnazium.hu Microsoft innovatív szakértő pedagógus, mentortanár, eTwinning nagykövet, digitális mentor
(Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon)
Középiskola, Digitális pedagógia, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan, Egyéb: vezetői tanácsadás a digitális átálláshoz Szegedi Eszter szegedi.eszter@feszekiskola.hu intézményvezető
(Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Idegen nyelv, Testnevelés, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan Szepessy Marcell szepessymarci@gmail.com joghallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan, Egyéb: szakképzés Vörösné Grünvald Anna vorosne.grunvald.anna@munkacsyszki.hu mesterpedagógus, tagintézményvezető-helyettes (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Nyomtatás

CÍMKÉK

köznevelés