A tanulást támogató további hasznos anyagok

Javasoljuk, hogy a pedagógusok – amennyiben ennek módszertani gyakorlata az adott tanulóközösségben már kipróbált – jelöljék meg azokat az interneten elérhető információforrásokat, amelyeken a tanulók a tanulást támogató segédanyagokat, vagy magát a tananyagot elérhetik. A következő információforrásokat javasoljuk használni:

 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyag, teszt, feladatsor érhető el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Tankönyvkatalógus (https://www.tankonyvkatalogus.hu/) tankönyvek és segédletek online jegyzéke,
 • Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,
 • eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály részére,
 • Az M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/) korosztályonként kínál oktatási műsorokat.
 • A Netorika műsor eddigi részeinek elérhetőségei itt találhatók.
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • A Nemzeti Audiovizuális Archívumban az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmait (https://nava.hu/free/m5/), a NAVA oktatási gyűjteményét (https://nava.hu/tematikus/oktatas/) és egyéb kapcsolódó tartalmait (https://archivum.mtva.hu/m3/open, https://archivum.mtva.hu/radio),
 • Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el,
 • Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
 • Videotorium (http://videotorium.hu),
 • Digitális hadtörténelem címmel (http://militaria.hu/) Hadtörténeti Oktatási Csomag érhető el a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján, amely a történelem tantárgyhoz kínál koronként és témánkét forrásokat és adatbázisokat.
 • Ének-zene (https://kodaly.hu/megerintazene): általános és alapfokú művészeti iskoláknak az ének-zene és a szolfézs tanításához: a zenei hallás, a zenei írás-olvasás és a többszólamú készségek fejlesztésére. A gyermekközpontú, élményszerű, könnyen kezelhető és játékos alkalmazás vonzóvá teszi a feladatok elvégzését és az otthoni gyakorlást. Az oktatócsomag az info@megerintazene.hu címen, az iskola pontos nevének és e-mail-címének megadásával igényelhető.
 • A Franciatanárok Nemzetközi Szövetsége által javasolt, a francia nyelv oktatását segítő oldalakon érhető el ingyenes tananyag: http://fipf.org/actualite/la-fipf-partage-des-outils-avec-les-professeurs-de-francais
 • és https://padlet.com/gaelletremas/9m755e9gyqcx?fbclid=IwAR2BZA7tnx7Gf6JRKYYxsw1vBGMIAf9-LVkzYsJETppVF7YQbrhcOfFJJA0.
 • A Magyar Művészeti Akadémia (http://www.hallgatniaranyt.hu/) oldalon hangzóanyag formájában, kiváló művészek tolmácsolásában Arany János jelentős művei hallgathatók meg.
 • „Online könyvtáros" szolgáltatás: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum elindította chat-könyvtáros szolgáltatását (http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=24), ezzel segítik a pedagógusokat, a tanárképzésben részt vevő diákokat és a kutatókat a szakirodalmat igénylő feladatok elvégzésében. Ennek keretében akár képernyőmegosztási lehetőséggel is támogatják az online is elérhető szakirodalom megtalálását. Ez most különösen nagy segítség lehet a szakdolgozat és a beadandó dolgozatok, projektmunkák elkészítésében. A szolgáltatás önállóan is használható, de már személyre szabottan (videóhívással) is tudnak segíteni a keresésben. Szakirodalmi adatbázisuk (opac.opkm.hu) 24 ezer online is elérhető szakmai és tudományos cikket és könyvet tartalmaz.
Nyomtatás