Logopédiai gyakorlatok

A hangok automatizálását és differenciálását segítő Hangkavalkád című kötet első kötete innen, második kötete innen érhető el.

A nyilvános logopédiai ellátáshoz kapcsolódó anyagok (nyelvi késés terápiája) ezen a linken érhetők el.

A beszéd motoros előfeltételeinek kialakítasa (kezelési terv)

Alapmozgások, egyensúlyi helyzetek fejlesztése (kezelési terv)

Hallási figyelem, beszédfigyelem kialakítása (kezelési terv)

Mondóka ötletek együttjátszásra (kezelési terv)

Mondókák hónapok szerint (kezelési terv)

Morfológiai szint (kezelési terv)

Szemantikai szint (kezelési terv)

Szintaktikai szint (kezelési terv)

Szókincs bővítése − szemantikai szint − feladat melléklet

Testkép, testfogalom kialakítása, differenciálása (kezelési terv)

Toldalékhasználat kialakítása − morfológiai szint − feladat melléklet

Nyomtatás

CÍMKÉK

köznevelés