Egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlások

Az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget olyan kollégáktól, akik felajánlották, hogy szívesen segítenek egy másik iskolának a digitális átállásban. A felajánlásokat köszönjük! Ha Ön is szívesen segítene személyesen, ezen az e-mail-címen jelentkezhet. A jelentkezők alapvető adataikon túl azt is tüntessék fel a levelükben, hogy milyen szakterületen vagy tantárgyban, konkrétan milyen problémák esetén fordulhatnak hozzájuk az érdeklődő pedagógusok vagy köznevelési intézmények.

Az alábbi táblázat tartalma ezen a linken letölthető.

Kulcsszavak Név Elérhetőség Rövid információ
Középiskola, Informatika (digitális kultúra), Matematika, Természettudomány, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Egyéb: osztályfőnöki Albert Andrea albandi77@gmail.com szaktanácsadó, középiskolai matematika és informatika tanár (Debreceni Ady Endre Gimnázium)
Középiskola, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment,
Eszközhasználat, Általános módszertan
Ábrám Tibor igazgato@levaygimnazium.hu egyházkerületi főgondnok, igazgató
(Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon)
Felső tagozat, Középiskola, Informatika (digitális kultúra),
Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció,
Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat
Bedő Ferenc bedof@csany-zeg.hu IKT mentor, IKT szaktanácsadó,
szakmai igazgatóhelyettes
(Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Csány László Szakgimnáziuma)
Felső tagozat, Középiskola, Kémia, Tanulásmenedzsment, Digitális pedagógia, Általános módszertan Borbás Réka dr. rborbas@szigbp.hu kémiatanár (Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium)
Felső tagozat, Ének-zene,
Földrajz, Digitális kommunikáció,
Tanulásmenedzsment,
Eszközhasználat,
Általános módszertan
Csapó Tamás igazgato@beethoven-martonvasar.sulinet.hu intézményvezető
(Martonvásári Beethoven Általános Iskola)
Digitális pedagógia, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan Dekker Krisztina
krisztig@hotmail.com
távoktatási tapasztalattal rendelkező gazdasági mérnök
Felső tagozat, Középiskola, Informatika (digitális kultúra ), Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan Dinnyés Álmos dr. almos@dinnyesconsulting.com tanácsadó, kvalifikált business coach, mediátor
Digitális pedagógia, Tanulásmenedzsment,
Általános módszertan,
Egyéb: hagyományos távoktatás, blended learning, CoP (Community of Practice)
Dőri Tibor, Kecskés Bettina
dori@mdoe.huegyesulet@mdoe.hu
(Magyar Digitális Oktatásért Egyesület): 
digitális/távoktatási/blended learning szakértő, szervezetfejlesztő, szervezeti kultúra és változásmenedzsment szakértő, menedzsment coach
Középiskola, Földrajz, Informatika (digitális kultúra), Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan
Farkas Bertalan Péter bertalanp.farkas@gmail.com digitális pedagógiai szakértő, csoportvezető
(Tempus Közalapítvány)
Felső tagozat, Középiskola, Informatika (digitális kultúra), Digitális kommunikáció, Eszközhasználat Földesi Tamás tamas.foldesi@ifrc.org korábban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet EU programjának tananyag fejlesztője és előadója Hazánkban, általános iskolákban, gimnáziumokban tartott előadásokat diákoknak, tanároknak és szülőknek, ezen kívül a Debreceni Egyetem pedagógus-jelöltjeinek és a Rendőrség különböző megyei oktatási eseményein adott elő
Középiskola, Informatika (digitális kultúra ), Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan, Egyéb: tehetséggondozás Fülöp Márta Marianna fulopmm@gmail.com mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó, tehetségfejlesztési szakértő, digitális mentor (BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma)
Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan, Egyéb: digitális tanterem eszközei, paraméterezés Gere Ferenc gere_ferenc@stiefel.hu digitális oktatási szakértő, értékesítési és szakmai igazgató
(STIEFEL Eurocart Kft.)
Középiskola, Érettségi felkészítés,
Angol nyelv, Német nyelv, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment,
Eszközhasználat,
Általános módszertan
Homor Fatima homor.fatima@gmail.com onlineoktatás-kutató, PhD-hallgató
Digitális kommunikáció, Eszközhasználat, Egyéb: mozgóképszerkesztés Horányi Péter hopeterr@gmail.com végzős mozgóképművész hallgató, a digitális oktatáshoz kapcsolódó mozgóképfelvétel és szerkesztés témában (Budapesti Metropolitan Egyetem)
Alsó tagozat, Felső tagozat,
Középiskola, Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat,
Általános módszertan
Horváth László dr. horvath.laszlo@ppk.elte.hu egyetemi adjunktus
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai
és Pszichológiai Kar)
Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat Klacsákné Tóth Ágota klacsakne.toth.agota@nlgbp.hu matematika, fizika, informatika szakos középiskolai tanár, innovatív mesterpedagógus, digitális szaktanácsadó, mentortanár
Alsó tagozat, Felső tagozat,
Középiskola, Érettségi felkészítés,
Etika / hit- és erkölcstan,
Informatika (digitális kultúra),
Digitális pedagógia, Általános módszertan
Kondorné Kovács Irén kki11@freemail.hu mesterpedagógus tanító (Kerék Általános Iskola és Gimnázium)
Középiskola, Érettségi felkészítés, Informatika (digitális kultúra), Matematika, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Eszközhasználat, Általános módszertan Koren Balázs digitalisoktatas@ultimate.hu matematikatanár, szakmai vezető 
(Telenor HiperSuli)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Középiskola, Informatika (digitális kultúra ), Digitális pedagógia Lakosné Makár Erika erika@lakosvar.hu informatika vezető-szaktanácsadó (Kaposvári POK)
Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Eszközhasználat
Námesztovszki Zsolt dr. namesztovszkizsolt@gmail.com egyetemi docens,
pénzügyi és fejlesztési dékánhelyettes
(Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Angol nyelv Németh Zoltánné nemethkati33@gmail.com angol szakos tanár, eTwinning nagykövet, projektkoordinátor (Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Digitális pedagógia, Eszközhasználat, Általános módszertan, Tanulásmenedzsment, Egyéb: nemzetiségi oktatás Novák Károly novakkaroly@bercelisuli.hu tanító, nyelvtanár (német, angol), innovatív mesterpedagógus, Microsoft innovatív pedagógus szakértő és tréner, digitális mentor
Alsó tagozat, Minden tantárgy, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan, Egyéb: motiválás, virtuális tanári motivációstratégia, tananyag-strukturálás, követelmény mérés-értékelés, szülő-pedagógus kommunikáció Oláh Katalin katalin.olah1976@gmail.com tanító, PhD-hallgató
Digitális pedagógia,
Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment,
Általános módszertan
Ollé János dr. olle.janos@mftk.uni-pannon.hu egyetemi docens
(Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)
Felső tagozat, Biológia, Földrajz, Természettudomány, Általános módszertan, Tanulásmenedzsment, Egyéb: SNI, BTMN Pék István Sándorné besenyeiedit62@gmail.com tanár, gyógypedagógiai tanár, vezető szaktanácsadó (kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésének-oktatásának szakterületen), földrajz/természetismeret tantárgygondozó szaktanácsadó, köznevelési szakértő (SNI)
Felső tagozat, Középiskola, Középiskola, Fizika, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat Rakovszky Andorás rakovszky.andoras@gmail.com Szívesen segítek, akinek csak tudok, tanár is ezért lettem. Az izoláció alatti kapcsolattartáshoz, és a fizika oktatásához adok tippeket, valamint ötleteket a tanulásszervezés módszeréhez.
Felső tagozat, Érettségi felkészítés,
Etika / hit- és erkölcstan, Földrajz, Környezetismeret, Történelem és állampolgári ismeretek, Tanulásmenedzsment,
Általános módszertan
Rátz Ottó gyermekjoleti2005@gmail.com szaktanácsadó, mesterpedagógus
(Gyermekjóléti Alapítvány)
Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat Skultéty Zoltánné skultety.zoltanne@levaygimnazium.hu Microsoft innovatív szakértő pedagógus, mentortanár, eTwinning nagykövet, digitális mentor
(Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon)
Angol nyelv, Történelem és állampolgári ismeretek, Egyéb: középkor, történelem tanítás, angol tanítás, felkészítés, szintentartás Strasszer Domonkos strasszerdoma@gmail.com angol-történelem tanárszakos hallgató, aki általános és középiskolás tanulók történelem és angol tanításában ajánl segítséget
Középiskola, Digitális pedagógia, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan, Egyéb: vezetői tanácsadás a digitális átálláshoz Szegedi Eszter szegedi.eszter@feszekiskola.hu intézményvezető
(Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Idegen nyelv, Testnevelés, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan Szepessy Marcell szepessymarci@gmail.com joghallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Középiskola, Matematika, Fizika, Informatika (digitális kultúra ), Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Általános módszertan Szécsiné Festő-Hegedűs Margit szecsine.festo-hegedus.margit@vargaszolnok.hu matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanár, mestertanár (Varga Katalin Gimnázium)
Középiskola, Érettségi felkészítés, Informatika (digitális kultúra ), Matematika, Fizika, Digitális kommunikáció, Eszközhasználat Tamás Ferenc tferi@tferi.hu informatikus, mesterpedagógus, közoktatási szakértő, érettségi elnök, informatikai könyvek szerzője, középiskolai matematika-fizika-informatika szakos tanár (Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat Tar József tar.jozsef@tata-refi.hu
matematika-informatika-ábrázoló geometria szakos tanár, digitális tananyagfejlesztő, digitális mentor (Tatai Református Gimnázium)
Alsó tagozat, Felső tagozat, Középiskola, Angol nyelv,
Olasz nyelv, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan
Thékes István dr. jerrythekes@gmail.com digitális pedagógiai szakértő,
főiskolai docens
(Gál Ferenc Főiskola)
Felső tagozat, Középiskola, 
Érettségi felkészítés, 
Informatika (digitális kultúra), 
Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan
Turcsányi-Szabó Márta dr. tszmarta@inf.elte.hu innovatív oktatásért felelős dékánhelyettes 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar)
Felső tagozat, Középiskola, Érettségi felkészítés, Minden tantárgy, Digitális pedagógia, Digitális kommunikáció, Tanulásmenedzsment, Eszközhasználat, Általános módszertan, Egyéb: szakképzés Vörösné Grünvald Anna vorosne.grunvald.anna@munkacsyszki.hu mesterpedagógus, tagintézményvezető-helyettes (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Felső tagozat, Középiskola, 
Informatika (digitális kultúra), Természettudomány, Digitális kommunikáció, Eszközhasználat
Zsoldi Katalin dr. zsoldikatalin@gmail.com digitális tananyagfejlesztő, 
3D modellezés oktató
Nyomtatás

CÍMKÉK

köznevelés