Tanulásieredmény-alapú tanulói és pedagógiai értékelés (Engedélyszám: 12-76/2019, pedagógus továbbképzési program) 2.

Kedves Jelentkező!

A képzési csoport betelt, így jelenleg nem áll módunkban jelentkezését fogadni. Amennyiben a képzés továbbra is érdekelné, az alábbi adatok kitöltésével várólistára kerül. Visszalépés esetén értesítést küldünk a képzésen való részvétel lehetőségéről.


A képzés célja, hogy elvégzését követően a pedagógusok a tanulási eredmény alapú szemlélettel végezzék szakmai feladataikat: ismerjék a tanulásieredmény-alapú tervezés lehetőségeit; a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás és -tervezés algoritmusát; a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát, így képesek legyenek a mindennapi munkájukban alkalmazni a megközelítést.

A képzésen elsajátítható szemlélet pozitív irányú változást, attitűdváltást eredményezhet a pedagógiai gyakorlatban, a tanulás-tanítás folyamatában, szervezésében és a pedagógiai értékelés módszerében egyaránt. A képzést az Oktatási Hivatal két munkatársa: Ütőné dr. Visi Judit és Imre Katalin tartja. A továbbképzés időtartama 30 óra, amelyből 10-10 óra kontaktalkalmak formájában valósul meg 2019. augusztus 22-én és 2019. augusztus 29-én. A két alkalom között távoktatásban 10 órás e-learning tananyag gazdagítja a résztvevők ismereteit.

Időpont:
2019. augusztus 22–29.

Helyszín: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A végzettséget igazoló dokumentumot kérjük szkennelt formában beküldeni az eqf-ncp@oh.gov.hu e-mail-címre.

Adatkezelési tájékoztató >>

A jelentkező neve: *
Születési neve: *
Születésének helye és ideje (év, hó, nap): *
Neme: *
Életkora: *
Anyja neve: *
TAJ-száma: *
Állampolgársága: *
Nem magyar állampolgár esetén Magyarországon tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:
Állandó lakcíme (irányítószám, város, utca, házszám): *
Tartózkodási helye (csak akkor kell kitölteni, ha eltér a lakcímtől):
Mobiltelefonszáma: *
E-mail-címe: *
Munkahely, iskola megnevezése (név, cím, telefon, e-mail-cím):
Előzetes tudásfelmérést:
Előzetes tudásbeszámítást:
Ha kér előzetestudás-beszámítást, kérjük, írja le, mire alapozottan kéri:
Legmagasabb iskolai végzettségének megnevezése (releváns felsőfokú oklevél, diploma, képesítés - tanító vagy tanár): *
Munkajogi státusza: *
Étkezést kér: *
A végzettségemet igazoló dokumentumot szkennelt formában elküldtem a eqf-ncp@oh.gov.hu e-mail-címre: *
Az adatkezelési tájékozatót elolvastam, tudomásul veszem és adataim kezeléséhez az abban foglaltaknak megfelelően hozzájárulok: *

A kötelezően kitöltendő mezőket csillag (*) jelöli!