Regisztráció "A tanulási eredmények alkalmazása a tanulói és pedagógiai értékelés során a szakképzésben" c. képzési alkalmakra

Tájékoztatjuk, hogy "A tanulási eredmények alkalmazása a tanulói és pedagógiai értékelés során a szakképzésben" c. képzésekre a regisztrációt lezártuk.

Várólistára itt jelentkezhet. Amennyiben üresedés lesz valamelyik képzési alkalmon, esetleg újabb képzés indul, úgy értesítjük.

A képzés célja, hogy elvégzését követően az oktatók a tanulásieredmény-alapú szemlélettel végezzék szakmai feladataikat: ismerjék a tanulásieredmény-alapú tervezés lehetőségeit; a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás és -tervezés algoritmusát; a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát, így képesek legyenek a mindennapi munkájukban alkalmazni a szemléletet.

A képzésen elsajátítható szemlélet pozitív irányú változást, attitűdváltást eredményezhet a szakképzési gyakorlatban, a tanulás-tanítás folyamatában, szervezésében és a pedagógiai értékelés módszerében egyaránt.
A képzést az Oktatási Hivatal megbízott munkatársa tartja. A továbbképzés időtartama 30 óra, amelyből 10-10 óra kontaktalkalmak formájában valósul meg két kontakt nap alkalmával. A két alkalom között távoktatásban 10 órás e-learning tananyag gazdagítja a résztvevők ismereteit.

Helyszín: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. fsz. VI-VII. előadóterem

Időpontok: 2020. augusztus 19., szeptember 3. 
                 2020. augusztus 25., szeptember 11. 
                
Adatkezelési tájékoztató >>

Kérjük, a regisztrációhoz adja meg az alábbi adatokat!

Képzési időpontok: *
Időpontok
 - 17 / 17 fő (betelt)
 - 17 / 17 fő (betelt)
A továbbképzéseket a veszélyhelyzet függvényében tudjuk indítani.
Vezetékneve: *
Keresztneve: *
Születési neve: *
Születésének helye és ideje (év, hó, nap): *
Életkora: *
Anyja neve: *
TAJ-száma: *
Állampolgársága: *
Nem magyar állampolgár esetén Magyarországon tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:
Állandó lakcíme (irányítószám, város, utca, házszám): *
Tartózkodási helye (csak akkor kell kitölteni, ha eltér a lakcímtől):
E-mail-címe: *
Mobiltelefonszáma: *
Munkahely, iskola megnevezése (név, cím, telefon, e-mail-cím):
Előzetes tudásfelmérést: *
Előzetestudás-beszámítást: *
Ha kér előzetestudás-beszámítást, kérjük, írja le, mire alapozottan kéri:
Legmagasabb iskolai végzettségének megnevezése (releváns felsőfokú oklevél, diploma, képesítés - tanító vagy tanár): *
Munkajogi státusza: *
A képzéshez tartozó díjmentes étkezést : *
A végzettségemet igazoló dokumentumot szkennelt formában elküldtem a eqf-ncp@oh.gov.hu e-mail-címre: *
Az adatkezelési tájékozatót elolvastam, tudomásul veszem és adataim kezeléséhez az abban foglaltaknak megfelelően hozzájárulok: *

A kötelezően kitöltendő mezőket csillag (*) jelöli!