Regisztráció tavaszi/nyári Tanulásieredmény-alapú tanulói és pedagógiai értékelés képzési alkalmakra Engedélyszám: 12/76/2019 (pedagógus továbbképzési program)

A képzés célja, hogy elvégzését követően a pedagógusok a tanulási eredmény alapú szemlélettel végezzék szakmai feladataikat: ismerjék a tanulásieredmény-alapú tervezés lehetőségeit; a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás és -tervezés algoritmusát; a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát, így képesek legyenek a mindennapi munkájukban alkalmazni a megközelítést. 

A képzésen elsajátítható szemlélet pozitív irányú változást, attitűdváltást eredményezhet a pedagógiai gyakorlatban, a tanulás-tanítás folyamatában, szervezésében és a pedagógiai értékelés módszerében egyaránt.

A képzést az OH munkatársai: Ütőné dr. Visi Judit, Imre Katalin és Szutorcsik Erika tartják. A továbbképzés időtartama 30 óra, amelyből 10-10 óra kontaktalkalmak formájában valósul meg három turnusban: 2020. április 6-án és 20-án, 2020. június 5-én és 12-én, valamint 2020. augusztus 24-én és 31-én. Az adott turnus két alkalma között távoktatásban 10 órás e-learning tananyag gazdagítja a résztvevők ismereteit.

Időpontok:


2020. augusztus 24., 31.
2020. augusztus 26., szeptember 9.

   

Helyszín: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. fsz. VI-VII. előadóterem

Adatkezelési tájékoztató >>

Képzési időpontok: *
Időpontok
 - 3 / 3 fő (betelt)
 - 20 / 20 fő (betelt)
A továbbképzéseket a veszélyhelyzet függvényében tudjuk indítani.
Vezetékneve: *
Keresztneve: *
Születési neve: *
Születésének helye és ideje (év, hó, nap): *
Neme: *
Életkora: *
Anyja neve: *
TAJ-száma: *
Állampolgársága: *
Nem magyar állampolgár esetén Magyarországon tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:
Állandó lakcíme (irányítószám, város, utca, házszám): *
Tartózkodási helye (csak akkor kell kitölteni, ha eltér a lakcímtől):
E-mail-címe: *
Mobiltelefonszáma: *
Munkahely, iskola megnevezése (név, cím, telefon, e-mail-cím):
Előzetes tudásfelmérést: *
Előzetestudás-beszámítást: *
Ha kér előzetestudás-beszámítást, kérjük, írja le, mire alapozottan kéri:
Legmagasabb iskolai végzettségének megnevezése (releváns felsőfokú oklevél, diploma, képesítés - tanító vagy tanár): *
Munkajogi státusza: *
A képzéshez tartozó díjmentes étkezést : *
A végzettségemet igazoló dokumentumot szkennelt formában elküldtem a eqf-ncp@oh.gov.hu e-mail-címre: *
Az adatkezelési tájékozatót elolvastam, tudomásul veszem és adataim kezeléséhez az abban foglaltaknak megfelelően hozzájárulok: *

A kötelezően kitöltendő mezőket csillag (*) jelöli!