Tanfelügyeleti kézikönyvek

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78.§ (1) f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) adja.

Az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni, fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.
Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer három fő területen – pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény – végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a standardokban meghatározott eljárásrend szerint, a megadott eszközök felhasználásával. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.

Az emberi erőforrások minisztere által korábban jóváhagyott és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett tanfelügyeleti standardok a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelentették.

Az EMMI rendelet tartalmi változásai szükségessé teszik a tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmának felülvizsgálatát, továbbfejlesztését, aminek eredményei a jogszabályi környezettel harmonizáló, az egységes önértékelési standardokkal és a pedagógusok előmeneteli rendszerének részét képező minősítési rendszerrel összehangolt tanfelügyeleti standardok.

Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében 2021-ben megtörtént a standardok és az azokat rögzítő, korábban használt, kilenc intézménytípusra külön-külön összeállított kézikönyvek tartalmi felülvizsgálata és egy kézikönyvbe történő összevonása. Az összevonás során a tanfelügyeleti kézikönyveknek a tanfelügyelet intézménytípustól függetlenül megfogalmazható célját, elveit, eljárásrendjét és alapvető módszereit tartalmazó részeit egységesítettük, majd az intézménytípusok sajátosságaiból fakadóan a kilenc intézménytípushoz tartozó kilenc elvárás- és eszközrendszert a tanfelügyeleti kézikönyv mellékleteiben helyeztük el.

Az EMMI rendelet alapján 2021. január 1-jét követően a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja értékelési területen szereplő elvárásokat is értékelniük kell a szakértőknek, ezért ezen 9. értékelési területtel kiegészült a pedagógusokra vonatkozó ellenőrzési területek köre.

A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésbe is. Mivel azonban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos vezetői és intézményi tevékenységek több értékelési területhez is köthetők, ezért nem vált szükségessé új értékelési terület bevezetése, hanem egyrészt a meglévő értékelési területekbe kerültek be a fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó új elvárások, vagy a meglévő elvárások kiegészítéseivel történt meg az új értékelési tartalom megjelenítése.

A 2022-ben és 2023-ban megvalósuló komplex ellenőrzések eljárásrendjét, a vizsgált elvárásokat tartalmazó kézikönyv az alábbi linken érhető el.

Komplex ellenőrzés kézikönyv – 2022, 2023

A 2022. és 2023. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyvben (hetedik kiadás) minden egyes értékelési terület végén az adott területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek is megjelennek. A kézikönyv az alábbi linken érhető el.

Összevont tanfelügyeleti kézikönyv - 2022, 2023

A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyv (hatodik kiadás) az alábbi linken érhető el.

Összevont tanfelügyeleti kézikönyv - 2021

A 2019. és 2020. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, intézménytípusok szerinti kézikönyvek (ötödik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni, elérhetőségüket itt találják.

A 2018. évi tanfelügyeleti ellenőrzésekre a - szakképző iskolák kivételével – 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos) tanfelügyeleti kézikönyvek alapján került sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó tanfelügyeleti kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter, így a szakképző iskolákban 2018. szeptember elsejétől az átdolgozott kézikönyvben foglaltak szerint valósultak meg a tanfelügyeleti látogatások.

A 2017-ben megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei (negyedik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.


2016-ban megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei (harmadik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

A 2015-ben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei (második kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

tanfelügyelet