Tanfelügyeleti kézikönyvek

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78.§ (1) f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 EMMI-rendelet adja.

Az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni, fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.
Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer három fő területen – pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény – végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a standardokban meghatározott eljárásrend szerint, a megadott eszközök felhasználásával. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.

Az emberi erőforrások minisztere által korábban jóváhagyott és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett tanfelügyeleti standardok a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelentették. A kézikönyvekben rögzített standardok további tesztelése, az időközben kidolgozott önértékelési standardok és a 20/2012 EMMI-rendelet tartalmi változásai szükségessé teszik a tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmának felülvizsgálatát, továbbfejlesztését, aminek eredményeként a jogszabályi környezettel harmonizáló, az egységes önértékelési standardokkal és a pedagógusok előmeneteli rendszerének részét képező minősítési rendszerrel összehangolt tanfelügyeleti standardok születtek.

A 2019. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, intézménytípusok szerinti kézikönyvek (ötödik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni, elérhetőségüket itt találják.

A 2018. évi tanfelügyeleti ellenőrzésekre a - szakképző iskolák kivételével – 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos) tanfelügyeleti kézikönyvek alapján került sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó tanfelügyeleti kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter, így a szakképző iskolákban 2018. szeptember elsejétől az átdolgozott kézikönyvben foglaltak szerint valósultak meg a tanfelügyeleti látogatások.

A 2017-ben megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei (negyedik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.


2016-ban megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei (harmadik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

A 2015-ben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei (második kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Nyomtatás