Önértékelési kézikönyvek

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is.

A intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és a köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

A tanfelügyelet és önértékelés részletszabályait tartalmazó a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) az Oktatási Hivatal számára feladatként írja elő a tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések szakmai anyagának elkészítését, folyamatos fejlesztését is.

Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében 2021-ben megtörtént a standardok és az azokat rögzítő, korábban használt, kilenc intézménytípusra külön-külön összeállított kézikönyvek tartalmi felülvizsgálata és egy kézikönyvbe történő összevonása. Az EMMI rendelet alapján 2021. január 1-jét követően a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja értékelési területen szereplő elvárásokat is értékelniük kell a tanfelügyelet során szakértőknek, ezért ezen 9. értékelési területtel kiegészült a pedagógusokra vonatkozó ellenőrzési területek köre mind a tanfelügyeletben, mind az önértékelésben. A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi önértékelésbe is.

Az önértékelést támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények feladata az intézményi elvárásrendszer elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő általánosan, minden azonos intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát – amennyiben az intézmény azt konkrétan szabályozza - a helyi szabályozás szerint módosítsa (pontosító, értelmező elvárásokat fogalmazzon meg). Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. Az önértékelések előtt az intézményre vonatkozó saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben (ennek hiányában nem indítható önértékelés).

Az EMMI Rendelet 2023. október 22-től hatályos önértékelésre vonatkozó módosítása miatt szükségessé vált az önértékelési kézikönyv felülvizsgálata, így az már csak az intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét tartalmazza. Valamint a digitális kompetencia méréséhez szükséges elvárások, tevékenységek, eszközök is beépültek az önértékelésbe.

A 2024. évi intézményi önértékelések elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó kézikönyv (hetedik kiadás) az alábbi linken érhető el.

Önértékelési kézikönyv - 2024

A 2022. és 2023. évi önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyvben (hatodik kiadás) minden egyes értékelési terület végén az adott területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek is megjelennek. A kézikönyv az alábbi linken érhető el.

Összevont önértékelési kézikönyv - 2022, 2023

A 2021. évi önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyv (ötödik kiadás) az alábbi linken érhető el.

Összevont önértékelési kézikönyv - 2021

A 2019. és 2020. évi önértékeléseket az alábbi linkeken elérhető kézikönyvek (negyedik kiadás) szerint kell lefolytatni.

Az önértékeléssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni, elérhetőségüket ezen az oldalon találhatják meg.

A 2018. évi önértékelésekre a – szakképző iskolák kivételével – 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos, harmadik kiadás) önértékelési kézikönyvek alapján került sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó önértékelési kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter.

A 2017-ben megvalósult önértékelések kézikönyvei (harmadik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

A 2016-ban megvalósult önértékelések eljárásrendjét tartalmazó önértékelési kézikönyvek (második kiadás) az alábbi linkeken érhetők el:

A 2015-ben megvalósult önértékelések kézikönyvei (első kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés