Önértékelési kézikönyvek

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is.

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

A tanfelügyelet és önértékelés részletszabályait tartalmazó a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) az Oktatási Hivatal számára feladatként írja elő a tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések szakmai anyagának elkészítését, folyamatos fejlesztését is.

Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében 2021-ben megtörtént a standardok és az azokat rögzítő, korábban használt, kilenc intézménytípusra külön-külön összeállított kézikönyvek tartalmi felülvizsgálata és egy kézikönyvbe történő összevonása. Az összevonás során az önértékelési kézikönyveknek az önértékelés intézménytípustól függetlenül megfogalmazható célját, elveit, eljárásrendjét és alapvető módszereit tartalmazó részeit egységesítettük, majd az intézménytípusok sajátosságaiból fakadóan a kilenc intézménytípushoz tartozó kilenc elvárás- és eszközrendszert az önértékelési kézikönyv mellékleteiben helyeztük el.

Az EMMI rendelet alapján 2021. január 1-jét követően a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja értékelési területen szereplő elvárásokat is értékelniük kell a tanfelügyelet során szakértőknek, ezért ezen 9. értékelési területtel kiegészült a pedagógusokra vonatkozó ellenőrzési területek köre mind a tanfelügyeletben, mind az önértékelésben.

A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi önértékelésbe is. Mivel azonban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos vezetői és intézményi tevékenységek több értékelési területhez is köthetők, ezért nem vált szükségessé új értékelési terület bevezetése, hanem egyrészt a meglévő értékelési területekbe kerültek be a fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó új elvárások, vagy a meglévő elvárások kiegészítéseivel történt meg az új értékelési tartalom megjelenítése.

Az önértékelést támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények feladata az intézményi (pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó) elvárásrendszer elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő általánosan, minden azonos intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát – amennyiben az intézmény azt konkrétan szabályozza - a helyi szabályozás szerint módosítsa (pontosító, értelmező elvárásokat fogalmazzon meg). Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. Az önértékelések előtt a pedagógusra, intézményre, vezetőre vonatkozó saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben (ennek hiányában nem indítható önértékelés)!

A 2022. és 2023. évi önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyvben (hatodik kiadás) minden egyes értékelési terület végén az adott területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek is megjelennek. A kézikönyv az alábbi linken érhető el.

Összevont önértékelési kézikönyv - 2022, 2023

A 2021. évi önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyv (ötödik kiadás) az alábbi linken érhető el.

Összevont önértékelési kézikönyv - 2021

A 2019. és 2020. évi önértékeléseket az alábbi linkeken elérhető kézikönyvek (negyedik kiadás) szerint kell lefolytatni.

Az önértékeléssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni, elérhetőségüket ezen az oldalon találhatják meg.

A 2018. évi önértékelésekre a – szakképző iskolák kivételével – 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos, harmadik kiadás) önértékelési kézikönyvek alapján került sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó önértékelési kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter.

A 2017-ben megvalósult önértékelések kézikönyvei (harmadik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

A 2016-ban megvalósult önértékelések eljárásrendjét tartalmazó önértékelési kézikönyvek (második kiadás) az alábbi linkeken érhetők el:

A 2015-ben megvalósult önértékelések kézikönyvei (első kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

önértékelés