Önértékelési kézikönyvek

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is.

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az Önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, az egyes intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az Önértékelési kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az Oktatási Hivatal átdolgozta.

A 2018. évi önértékelésekre a - szakképző iskolák kivételével – 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos, harmadik kiadás) önértékelési kézikönyvek alapján kerül sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó önértékelési kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter.

Az önértékeléssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni, elérhetőségüket ezen az oldalon találhatják meg.

A 2017-ben megvalósult önértékelések kézikönyvei (harmadik kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

A 2016-ban megvalósult önértékelések eljárásrendjét tartalmazó önértékelési kézikönyvek (második kiadás) az alábbi linkeken érhetők el:

A 2015-ben megvalósult önértékelések kézikönyvei (első kiadás) az alábbi linkeken érhetők el.

Nyomtatás