Segédletek a tanulási eredmények írásához

Az elmúlt évtized hazai paradigmaváltásának eredményeképpen egyre nagyobb teret kap a tanulási eredményekben történő gondolkodás. A képzés kimeneti szabályozása olyan új paradigma az oktatásban, amely a képzés folyamata helyett annak kimeneti eredményeire fókuszál. A tanítási folyamat elemeiről, a bemeneti jellemzőkről a hallgatók tanulására, annak eredményeire kerül át a hangsúly. E szemlélet érvényesítésének eszköze a tanulási eredmények alkalmazása. Ezt az új eszközt az oktatás szereplőinek nem csupán megérteni (olvasni) kell megtanulniuk, hanem írni is. A kimenet felőli szabályozás fontos alkotóelemei a képesítési keretrendszerek, amelyek csak akkor tudnak rendszerként működni, ha az egyes képesítéseket, képzési programokat, tantárgyakat, modulokat is a tanulási eredmények formájában fogalmazzák meg.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) gyakorlati használatba vételéhez, a képesítések és képzési programok, követelmények újrafogalmazásához kapcsolódó feladatok az oktatás-képzés igen sok szereplőjét érintik. A hazai oktatás szereplőinek maguknak kell ezeket az új leírásokat elkészíteniük, amihez el kell sajátítaniuk ezt a szemléletmódot és a tanulási eredmények írásának módszereit.

Noha fontos leszögezni, hogy a tanulási eredmények használata eszköz, és a két kötet a hogyan”-ra összpontosít, az alapvető célok megértése elengedhetetlen, hiszen a tanulási eredmények írása nem önmagáért való tevékenység, és nem pusztán mondatok átfogalmazását jelenti. Az átalakítás akkor szolgálhatja az oktatás megújítását, ha a résztvevők értik az összefüggéseket, és átlátják a tanulási eredmények alkalmazásának célját.

A felsőoktatásra specializálódott kötet a KKK-megújítás utáni feladatok elvégzését (a programok követelményeinek megfelelő leírását) igyekszik elősegíteni úgy, hogy figyelembe veszi a KKK-felülvizsgálat során tapasztalt kihívásokat, kitérve a jó és rossz példákra, magyarázattal ellátva mindegyiket. A szakképzésre vonatkozó útmutató a modulok és szakmai és vizsgakövetelmények megújításához is segítséget nyújthat, továbbá a képzők is haszonnal forgathatják.

A két dokumentum célja, hogy bemutassa a tanulási eredmények írásának egy lehetséges megközelítését, összefoglalja a hazai gyakorlatban eddig kialakult megoldások jellemzőit, illetve azonosítsa a még le nem zárt kérdéseket.

Amennyiben a kötetek tartalmát illetően észrevételük van, kérem, szíveskedjenek Szlamka Erzsébetnek (szlamka.erzsebet@oh.gov.hu) jelezni, hátha a további tapasztalatok alapján még hasznosabb, javított kiadást tudunk majd rendelkezésükre bocsátani.

A felsőoktatási képzési követelmények újrafogalmazása - SEGÉDLET a tanulási eredmények írásához >>

SEGÉDLET a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára >>

Nyomtatás