NQF-In

A projekt címe: „A nem formális szektorban megszerezhető képesítések nemzeti képesítési keretrendszerekbe illeszthetőségét támogató szervezeti és pénzügyi modellek vizsgálata és kifejlesztése".

Az elmúlt évtizedben tovább mélyült a szakadék a munkaerőpiac készség igényei és a formális oktatásban, képzésben megszerezhető képesítések, készségek között. Ezt az űrt hivatott betölteni a nem formális úton (állam által nem szabályozott) megszerzett képesítések robbanásszerű elterjedése, főleg az informatika, a sport, a turisztika, a vendéglátás területén. Az NQF-In projekt célja annak megvizsgálása, hogy a projektben résztvevő országokban a nem formális szektorban megszerezhető képesítéseket hogyan sorolják be a nemzeti képesítési keretrendszerekbe (NKKR). A projekt megvalósítása során a résztvevő országok egy közösen meghatározott tartalmi szempontsor alapján országtanulmányokat készítenek, amelyeket peer review módszerének alkalmazásával elemeznek és értékelnek, majd a szakpolitikai gyakorlatok alapján egy a nem-formális képesítések besorolását támogató szervezeti és pénzügyi modell kidolgozására kerül sor.

Az NQF-IN fő célja, hogy tényekre alapozott bizonyítékokkal segítse a döntéshozókat olyan szervezeti mechanizmusok kidolgozásában, amelyek révén megvalósítható a nem formális úton szerezhető képesítések beillesztése a nemzeti képesítési keretrendszerekbe. Ennek módjai: annak bemutatása, hogy a projektben részt vevő hét EU tagállam milyen szervezeti és finanszírozási módot alkalmazott a nem formális úton szerezhető képesítések nemzeti képesítési keretrendszerbe történő beillesztésekor.


A projekt megvalósulása a következő hosszú távú pozitív változásokat hozhatja magával:

 • A tanulási eredmény szemlélet általános megerősödését, ami az oktatási és képzési programok fejlesztésének referenciapontjává válhat.
 • Az európai polgárok ott és akkor férhetnének hozzá a képzésekhez, amikor nekik a legmegfelelőbb.
 • Lehetővé válhat az akár formális, akár nem formális képzések keretében megszerzett tanulási eredmények megbízható validációja és áttekinthetősége.
 • Növelheti a szakképesítések megbízhatóságát és munkaerőpiaci jelentőségét.
 • Növelheti a nemzeti képesítések átláthatóságát, mind az adott országban, mind külföldön és hozzájárul a Készségek és Képesítések Európai Térségének megteremtéséhez.

Célcsoportok

 1. A szak- és felnőttképzésért, felsőoktatásért, az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai eszközeiért és az NKKR-ért regionális, nemzeti és EU szinten felelős politikai döntéshozók és azok a partnerek, akik részt vesznek a nem formális úton szerezhető képesítések nemzeti képesítési keretrendszerekbe illesztésével kapcsolatos szervezeti megoldások megtervezésében (munkaadói szervezetek, szakszervezetek, ágazati szervezetek, képzők, értékelő testületek, felsőoktatás).
 2. A projekt eredményei hasznosak a kutatók, akadémikusok, tanulók és minden olyan csoport számára, akik érdekeltek az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitikában nemzeti és európai szinten.
 3. Közvetetten pedig a felnőtt tanulók fognak profitálni projektből a megszülető jobb szakképzési és felnőttoktatási szakpolitikák révén.


A hét résztvevő ország és szervezet:

 • Írország – Dublin Institute of Technology
 • Horvátország – University of Split
 • Franciaország – Centre for Research on Qualifications (CÉREQ)
 • Nagy-Britannia/Skócia – Scottish Credit and Qualifications Partnership
 • Csehország – National Institute for Education
 • Lengyelország – Educational Research Institute
 • Magyarország – Oktatási Hivatal/Educational Authority

 

Az NQF-IN Projekt indító tanácskozás Varsóban

NQF-IN Projekt tanácskozás Dublinban

NQF-IN Projekt 3. tanácskozása Splitben

NQF-IN országjelentés

Nyomtatás