Az MKKR kidolgozásának története és eredményei

Az MKKR kidolgozásának eddigi története

Megszületett a képesítések közös nyelve