EQF-NCP

"European Qualification Framework National Coordination Point 2018–2020"

Az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontja 2018–2020
(EQF-NCP 2018–2020)

A projekt hivatalos elnevezése és azonosítószáma vagy kódszáma
A projekt megvalósítási ideje: A projekt 34 hónapig tart: 2018. febr. 15 – 2020. dec. 31.
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2018. febr. 15.
Grant Agreement Number: VS/2018/0269

OH-keretösszeg: EU-támogatás: 131 100 EUR
OH-önrész: 43 700 EUR

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A projekt célja:

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programja keretében valósul meg. Az EQF-NCP projekt célja

 • az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) megfeleltetett nemzeti képesítési keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) további fejlesztésének támogatása stratégiai együttműködésben a megfelelő nemzeti hatóságokkal;
 • az EKKR implementációjának és használatának támogatása, beleértve a hivatkozást a megfelelő EKKR-szintekre a különböző bizonyítványokon (érettségi), diplomákon, Europass-dokumentumokon
 • stratégiai együttműködés további EU-s fejlesztésű eszközökkel, szolgáltatásokkal, hálózatokkal, az információk megosztása, egymástól való tanulás;
 • az EKKR és az MKKR disszeminációja, kommunikációja, egyének és intézmények bátorítása a keretrendszerek megértésére, használatára;
 • disszemináció és kommunikáció a kapcsolódó EU-s szakpolitikai fejlesztésekről, az EKKR hálózatának és központjainak szerepéről, kezdeményezésekről, az EU által támogatott projektekről, eseményekről, az egymástól való tanulást szolgáló műhelymunkákról, konferenciákról és egyéb hálózati együttműködésekről.

A Nemzeti Koordinációs Pont feladatai:

Az Oktatási Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya működteti Magyarország hivatalos Nemzeti Koordinációs Pontját. Ellátandó feladatai:

 • képzések és rendezvények szervezése, ezek során megismertetni a tanulási eredményeken alapuló szemléletet és az annak megfelelő értékelés rendszerét;
 • az MKKR és az EKKR intézményi implementációjának elősegítése;
 • a munkaerőpiac, az oktatási és a képzési szektorok együttműködésének támogatása az EKKR és az MKKR használatán keresztül;
 • hozzájárulás a nemzetközi transzparenciához az EKKR eszközével;
 • a projekt megvalósítása, a pályázatban vállalt feladatok, tevékenységek irányítása, teljes körű koordinálása;
 • nemzeti szakmai kommunikáció tervezése és megvalósítása;
 • részvétel a projekt nemzetközi konferenciáin, tanulási alkalmain és projektértekezletein;
 • közreműködés az alábbi folyamatok elősegítésében:

 

A projektben megvalósuló tevékenységek:


Nyomtatás