Tájékoztatás kiállítása külföldi oklevelekről, bizonyítványokról

« előző oldal
következő oldal »

III. A „Tájékoztatás”-hoz szükséges, benyújtandó dokumentumok

  • A kérelmező személyi adatait igazoló okiratának fénymásolata.
  • Az eredeti bizonyítvány/oklevél fénymásolata.
  • Amennyiben a képzés az oktatási intézmény bejegyzett székhelyétől eltérő helyen folyt, a leckekönyvi kivonat (tantárgylista, index, tantárgyháló, transcript, diplomamelléklet) fénymásolata. A fenti okirat(ok) fordítása(i).
  • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, a MEIK a tájékoztatást nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. hiteles fordítás), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

IV. Eljárási határidő

A MEIK a külföldön szerzett bizonyítvánnyal/oklevéllel kapcsolatos „Tájékoztatás"-t egy hónapon belül adja ki, amennyiben a kérelmező minden szükséges dokumentumot benyújtott és további iratok beadására nincs szükség.

Az érdemi ügyintézés határidejébe – hiányos beadványok esetén – nem számít be a hiánypótlás bekérésétől a pótlás megérkezéséig terjedő idő.

V. Az eljárás díja

A „Tájékoztatás" kiállításának díja 15 000 Ft, , amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [2]

VI. Jogorvoslat

A MEIK által kiadott „Tájékoztatás”-sal kapcsolatban, mivel nincs jogi hatálya, jogorvoslat nem lehetséges.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »