Tájékoztatás kiállítása külföldi oklevelekről, bizonyítványokról

következő oldal »

I. Mi a „Tájékoztatás”?

A külföldön szerzett bizonyítványokkal és oklevelekkel kapcsolatos tájékoztatásról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési tv.) a Tájékoztatás cím alatt rendelkezik.

Az Elismerési tv. 61. §-a alapján a kérelmező vagy hozzájárulásával más személy a külföldön megszerzett bizonyítványának vagy oklevelének tartalmáról az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK) „Tájékoztatás”-t kérhet.

A „Tájékoztatás”-ban foglaltak kiterjedhetnek:

  • a bizonyítványt/oklevelet kiállító intézmény jogállására,
  • a bizonyítvány/oklevél magyarországi nyelvvizsgával való egyenértékűségére,
  • továbbá egyéb, a kérelemben megfogalmazott adatokra.

A „Tájékoztatás”-nak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány/oklevél birtokosát vagy más személyt a tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

Figyelem! A „Tájékoztatás” nem pótolja, illetve nem helyettesíti az elismerést! Ha Ön továbbtanulni szeretne, vagy a szakmáját kívánja Magyarországon gyakorolni, akkor olvassa el az elismerésről szóló tájékoztatónkat.

Milyen magyarországi nyelvvizsgának felel meg az Ön külföldi okirata?

1. Ha az Ön esetében az oktatás nem magyar nyelven folyt, érettségi bizonyítványa / felsőfokú végzettséget tanúsító oklevele felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgának felel meg, az oktatás nyelve szerint. Ekkor a kérelem űrlapon a nyelvvizsgára vonatkozó rovat 1. pontját jelölje meg. [1]

2. Ha Ön középiskolai tanulmányait magyar nyelven folytatta és fejezte be, érettségi bizonyítványa középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgának felel meg az adott ország hivatalos nyelve szerint. Ekkor a kérelem űrlapon a nyelvvizsgára vonatkozó rovat 2. pontját jelölje meg!

Figyelem! Ha Ön külföldön magyar tanítási nyelvű intézményben folytatta középfokú tanulmányait, ám legalább két évig tanult valamely közismereti tantárgyat a bizonyítványát kibocsátó ország hivatalos nyelvén, akkor az alábbi, 3. pont vonatkozik Önre.

3. Ha Ön külföldön magyar tanítási nyelvű középiskolai tanulmányai során legalább két évig tanult legalább egy közismereti tantárgyat (pl. történelem, matematika, irodalom és nyelv, földrajz) a bizonyítványt kibocsátó ország hivatalos nyelvén, és eredményesen be is fejezte – pl. sikeres érettségi vizsgát tett Romániában román, Szlovákiában szlovák, Ukrajnában ukrán, Szerbiában szerb stb. „nyelv és irodalom” tantárgyból –), érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgának felel meg. Ekkor a kérelem űrlapon a nyelvvizsgára vonatkozó rovat 3. pontját jelölje meg!

A fentiek szerinti okirattal rendelkező személyt a jogszabály erejénél fogva [137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] úgy kell tekinteni, mint aki nyelvvizsgával rendelkezik. Mivel a „Tájékoztatás” pusztán egy fennálló körülményt igazol, nem előfeltétele a nyelvvizsga igazolásának!

II. Ki kérheti a „Tájékoztatás”-t?

A külföldön szerzett bizonyítványával vagy oklevelével kapcsolatos „Tájékoztatás”-t bárki kérheti.

A kérelmezőnek személyes adatait személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel kell igazolnia.

Magyarországi lakóhelyet nem kell igazolni.

Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Ebben az esetben a meghatalmazottnak csatolnia kell a kérelmező (a bizonyítvány vagy oklevél tulajdonosa) személyi adatait igazoló okirat fénymásolatát is.

Nyomtatás
következő oldal »