Nemzetközi kapcsolatok

A MEIK mint nemzetközi kapcsolattartó intézmény

Az ENIC (European Network of Information Centres) nemzetközi hálózatot az Európa Tanács és az UNESCO, a NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózatot pedig az Európai Bizottság kezdeményezésére hozták létre azzal a szándékkal, hogy elősegítsék az oktatói és hallgatói mobilitást, és megkönnyítsék a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését.

Magyarország az ENIC hálózatnak 1994, a NARIC hálózatnak pedig 1997 óta tagja, s ez idő óta a MEIK látja el a Magyar ENIC/NARIC Iroda feladatait. A hálózatnak Európa szinte valamennyi országában, de az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is vannak irodái, amelyek egymással szoros kapcsolatot tartva naprakész tájékoztatást tudnak adni egy adott ország oktatási rendszeréről és az ott szerzett oklevelek elismeréséről. Amennyiben egy adott ország elismerési központja az ENIC és a NARIC hálózatnak is tagja, úgy az országban egy iroda látja el mind az ENIC, mind a NARIC hálózati tagságból adódó feladatokat.

A két hálózat évente közös közgyűlést tart, amely kiváló alkalom a felsőoktatás nemzetköziesedésével és a külföldön szerzett fokozatok és képesítések elismerésével összefüggő jelenségek megvitatására és közös álláspont kialakítására e téren. Az ENIC és NARIC hálózat első közös közgyűlésének 1994 júniusában Budapest adott otthont.

A MEIK nemzetközi kapcsolatai

A felsőoktatási intézmények nemzetközi szövetsége, felsőoktatási adatbázis a világban: International Association of Universities

Oklevelek elismerése Magyarországon kívül (ENIC: European Network of Information Centres, NARIC: National Academic Recognition Information Centres): ENIC-NARIC.net

Az Európai Felsőoktatási Térség (European Higher Education Area, EHEA) és a bolognai folyamat hivatalos oldala: EHEA official website

Nyomtatás