A 2006. december 31-éig az Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007. január 1-jétől pedig az Oktatási Hivatal részeként működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) fő tevékenysége a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerése, a magyar és a külföldi oktatási rendszerekről való információnyújtás, valamint hatósági bizonyítvány kiállítása a magyar oktatási rendszerben megszerzett bizonyítványokról és oklevelekről külföldi felhasználásra.

Az 1990-es évek elejétől a határok megnyílásával szabadabbá vált az országok közötti utazás, és ennek eredményeként egyre többen kérték külföldön szerzett végzettségük és szakképzettségük magyarországi elismerését. Ez a megnövekedett ügyfélforgalom tette szükségessé 1993-ban egy olyan központi hivatal létrehozását, amelynek elsődleges feladata lett a külföldön szerzett, felsőfokú végzettséget tanúsító okiratok elismerése és a hallgatói, valamint oktatói mobilitás növekedésének segítése információnyújtás formájában. A tevékenység jogszabályi alapja ekkor a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, illetve a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek és diplomák elismeréséről és honosításáról szóló 47/1995. (IV. 27.) Kormányrendelet volt.

A különböző végzettségek, szakképesítések és szakképzettségek elismerésének feltételeit meghatározó eltérő jogszabályok és intézményi hatáskörök, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó jogharmonizációs feladatok teljesítése miatt azonban 2000-2001-re elengedhetetlenné vált egy új és egységes elismerési törvény megalkotása. A Parlament 2001 decemberében fogadta el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényt, amelynek rendelkezései 2002. január 1-jével léptek hatályba. A törvény azon része, amely az európai közösségi jog alapján történő elismerést szabályozza, hazánknak az Európai Unióhoz történt csatlakozásától, 2004. május 1-jétől hatályos. A megalkotása óta többször módosított törvény a nemzetközi elismerési elvekkel összhangban, teljes körűen szabályozza a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek magyarországi elismerését.


A MEIK feladatai

Bizonyítványok és oklevelek elismerése:

 • alapfokú végzettséget tanúsító okiratok elismerése
 • középfokú végzettséget tanúsító okiratok (érettségi bizonyítványok) elismerése
 • szakképesítést tanúsító okiratok elismerése
 • felsőfokú végzettséget tanúsító okiratok végzettségi szintjének és/vagy szakképzettségének elismerése
 • posztgraduális végzettséget tanúsító okiratok elismerése


Információnyújtás:

 • tájékoztatás a külföldi oktatási rendszerekről és intézményekről, továbbá a szakképesítést, az alap- és középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről hatóságok, szakmai szervezetek és magánszemélyek számára a rendelkezésre álló adatok alapján
 • tájékoztatás a magyar oktatási rendszerről, a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről külföldi hatóságok és szakmai szervezetek számára


További tevékenységek:

 • hatósági bizonyítvány kiállítása az ügyfelek kérelmére külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából a hazai alap- és középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványokról és a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelekről, valamint a szakképesítést tanúsító bizonyítványokról és a hazai szakmai gyakorlatról
 • kapcsolattartás más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalenciaügyekkel foglalkozó központjaival, különösen az ENIC és a NARIC hálózat irodáival
 • az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjaként való működés
 • vezetője ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit
 • a külföldi oktatási rendszerekre, az ott folytatott képzésekre és az intézmények jogállására, továbbá a szakképesítést, az alap- és középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeire vonatkozó információk gyűjtése
Nyomtatás