A külföldi tanulmányok beszámítása a nyugellátásba

I. 2004. január 1-jét megelőzően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41. § (5) bekezdése szerint külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejét szolgálati időként akkor lehetett figyelembe venni, ha a külföldön szerzett képesítést honosították, illetőleg a tanulmányok idejét a hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozaton folytatott tanulmányi időbe beszámították.

II. 2004. január 1-jétől a jogszabályi háttér változott. A Magyarország 2004. évi költségvetéséről és az állami háztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 97. § (4) bekezdése módosította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. 41. § (5) bekezdését. A módosított rendelkezés szerint a külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje szolgálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el az illetékes hatóság szakvéleménye alapján, illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe beszámították.

2004. január 1-jétől emiatt már nem szükséges a külföldön szerzett oklevél elismertetése vagy honosítása azzal a céllal, hogy a külföldön folytatott tanulmányok idejét a nyugellátás szolgálati idejének megállapítása során beszámítsák.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 59/B. § (4) bekezdése értelmében a külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejéből legfeljebb a képesítés megszerzéséhez - a tanulmányok folytatása idején - külföldön meghatározott (szükséges) időtartamot lehet figyelembe venni.

A megváltozott eljárási rend szerint az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság - mint a szolgálati idő ügyében eljáró illetékes hatóság - az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által kiállított szakvélemény alapján dönt arról, hogy az adott tanulmányi időt szolgálati időként figyelembe tudja-e venni. A szakvéleményt az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja a nyugdíjbiztosítási igazgatóság megkeresésére közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére küldi meg.

Nyomtatás