: 036882
: 665582
: 16881534-2-19
: BALATONFÜREDI TÜNDÉRKERT ÓVODA
:
:
: Aktív
: Köznevelési intézmény
: óvoda
:
: tunderkertovoda.fured@gmail.com
Közzétételi lista: Közzétételi lista és intézményi dokumentumok (SZMSZ, pedagógiai program, házirend) letöltése
: PUNGOR ÉVA
: intézményvezető
: tunderkertovoda.fured@gmail.com
: 87/481106
:
: 87/481106
 
: Balatonfüred Város Önkormányzata
: 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 18 (hrsz: '995/3')
: városi önkormányzat
: 2015.12.21.
:
: 037072
: óvodai nevelés
 
: BALATONFÜREDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
: önkormányzatok jogi személyiségű társulása
: DR. BÓKA ISTVÁN
: polgármester
: polgarmester@balatonfured.com
: 87/581-220
:
:
 
Sorszám Név Cím Státusz
BALATONFÜREDI TÜNDÉRKERT ÓVODA
8230 Balatonfüred, Noszlopy utca 18. (hrsz: '995/3')
Aktív
Kökörcsin Tagóvoda
8245 Pécsely, Iskola utca 183. (hrsz: '379/11')
Aktív
III. számú Napközi Otthonos Óvoda
8230 Balatonfüred, Noszlophy G. lakótelep
Megszűnt
 • Nyomtatott kérelem
 • Induló állapot
 • Alapító okirat
 • Egyéb létesítő okirat
 • Működési engedély
 • Nyilvántartásbavételi határozat
 • Jogerősítő
 • Fenntartói okirat
 • Megszüntető okirat
 • Nyilvántartásból törlő határozat
 • MÁK igazolás
 • Internetes Kérelem
 • Adatlap
 • Kísérő levél
 • Egyéb
 • Határozat
 • Módosító okirat