A köznevelés információs rendszerének működését meghatározó jogszabályok

A lenti jogszabályokat megtalálja a Kormányzati portálon elérhető Nemzeti Jogszabálytárban. A joganyagok felhasználása során a Kormányzati portálon leírt feltételeket kell figyelembe venni.

Köznevelés információs rendszere (KIR)

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1) és 44. §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1-3/A. §

Intézménytörzs, OM azonosító igénylés, változás-bejelentés

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 4-13. §
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 11/E - 11/G. §
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15. § (16) a), 176. §

Intézményi tanácsok nyilvántartása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (2) és (13); 73. §
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 121. §

A köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere (közzétételi lista)

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23-24. §

Személyi nyilvántartás

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (3) – (12)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 14-18. §
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 11/H - 11/J. §
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15. § (16) b)

Pedagógusok előmeneteli rendszere

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (7) p); 64-65. §; 97. § (21a) – (21b)
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

TAJ szám rögzítése

 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Tbj. 16. § (1) i) és 44/A. § (3) e)
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (5) d) ill. (12)

Pedagógus álláshelyek és foglalkoztatási jogviszonyok megszűnéséről szóló adatszolgáltatás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 25. § (1)

A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatokról szóló adatszolgáltatás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 19-20. §

A köznevelési intézményekről begyűjtött statisztikai adatok (KIR-STAT)

 • 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
 • 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 25. § (3) – (5)

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 37. pont, 94. § (4) x)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 21. pont, 26/A. §, 44/J. §

A köznevelési intézmények és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek KIR adatbejelentő rendszere

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 26. §

A középfokú intézmények felvételi információs rendszere (KIFIR)

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 26 – 45. §
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 2. melléklet

Tankönyvek és egyéb kiadványok megrendelése

 • 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 3. és 3/A. §
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Központi érettségi nyilvántartás, a kétszintű érettségi és felsőoktatási felvételi informatikai támogatása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 57. § (7)
 • 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 50. § (7) - (8)

Óvoda és iskolakörzet nyilvántartás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 22. §

A hátrányos helyzetű (2H) és halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek, tanulók statisztikai adatainak nyilvántartása

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 22. § (2) e) és 27-29. §

Országos kompetenciamérés

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 80. § (1)-(8)
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 79-80. §
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 11. § (1) – (3)

Célnyelvi mérés

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 135-136. §
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 11. § (4)

Idegen nyelvi mérés

 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 11. § (5)

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)

 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 11. § (6)

Fittségi mérés

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 80. § (9)
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 11. § (7)
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 81. §

Pedagógusigazolvány igénylése

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 63. § (3) – (5)
 • 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról

Diákigazolvány igénylése

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (13) – (21)
 • 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról

Baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 33. pont, 41. § (4) df), 83. § (2) e)
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 169. §

Integrált nyomon követő rendszer (INYR)

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (4a); 44. § (3) g); 44/A – 44/B. §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 14. § (1), 44/H - 44/I. §
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3/A. §, 18. §

Országos szakértői, érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 82. §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 44/E. - 44/G. §
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 11. §
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 3. §, 6-9. §, 1. melléklet

Üzenetkezelő és Értesítési rendszer

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 15. pont

Személyes adatok kezelése
Személyes adatokat a fenti törvények előírásai alapján kezelünk, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait, különös tekintettel az adatok összekapcsolására.

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról II. fejezet

A www.oktatas.hu honlap működtetése

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (4)

· 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 2. melléklet