A köznevelés információs rendszerének működését meghatározó jogszabályok

A lenti jogszabályokat megtalálja a Kormányzati portálon elérhető Nemzeti Jogszabálytárban. A joganyagok felhasználása során a Kormányzati portálon leírt feltételeket kell figyelembe venni.

Köznevelés információs rendszere (KIR)

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1-3/A. §
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) a), (6) a), 6. § (1) és 1. melléklet
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. § c)

Intézménytörzs, OM azonosító igénylés, változás-bejelentés

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 1. pont, 4-13. §
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 11/E - 11/G. §
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15. § (16) a)
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3.§ b)

Intézményi tanácsok nyilvántartása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 73. §
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 121. §

A köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere (közzétételi lista)

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 7. pont, 23-24. §

Személyi (gyermek/tanulói és alkalmazotti) nyilvántartás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 2. pont, 14-18. §
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 1-4. § és 7. §, illetve 1. melléklet I - II. alcím
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 11/H - 11/J. §
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15. § (16) b)

Pedagógusok előmeneteli rendszere

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 64-65. §; 97. § (21) – (21b)
 • 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 401/2023. (VIII. 30.) Korm.rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról (2024.01.01-től hatályos)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 1. melléklet II. és XII. alcím
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

TAJ szám rögzítése

 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 3. § (1) b) és 7. § (5), illetve 1. melléklet I. alcím
 • 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 22. § (1) ia) és 67. § (3) c)

Határon túli kirándulások nyilvántartása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (4) és 41. § (2) g)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 1. melléklet I. alcím

Pedagógus álláshelyek és foglalkoztatási jogviszonyok megszűnéséről szóló adatszolgáltatás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 25. § (1)

A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatokról szóló adatszolgáltatás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 3. pont, 19-20. §

A köznevelési intézményekről begyűjtött statisztikai adatok (KIR-STAT)

 • 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
 • 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról
 • 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 10. pont, 25. § (3) – (5)
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. § p)

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 37. pont, 94. § (4) x)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 21. pont, 26/A. §, 44/J. §

A köznevelési intézmények és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek KIR adatbejelentő rendszere

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 8. pont, 26. §

A középfokú intézmények felvételi információs rendszere (KIFIR)

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 26 – 45/A. §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 11. pont
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 8. § illetve 2. melléklet
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) c) illetve 1. melléklet III. alcím
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 7. § (4)

Tankönyvek és egyéb kiadványok megrendelése

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 93/A. – 93/F. §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 14. pont
 • 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 12. § és 15/C. §

Központi érettségi nyilvántartás, a kétszintű érettségi és felsőoktatási felvételi informatikai támogatása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 57. § (7)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 12. pont
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) d) és e) illetve 1. melléklet IV - V. alcím
 • 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 50. § (7)

Óvodai nevelésben részvételre kötelezett illetve tanköteles gyermekek nyilvántartása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (2) és (8)
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 15/E - 15/F. §
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20. § (1c)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 3. § (3a), 4. § (2) n) és o), 7. § (26) – (27), 9/A. § illetve 1. melléklet XIV-XV. alcím

Óvoda és iskolakörzet nyilvántartás

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 5-6. pont, 22. §

A hátrányos helyzetű (2H) és halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek, tanulók statisztikai adatainak nyilvántartása

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 4. pont, 22. § (2) e) és 27-29. §

Országos kompetenciamérés

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 80. § (1)-(8)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 16. pont
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 79-80. § illetve 3. melléklet
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 11. § (1) - (8)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) f) illetve 1. melléklet VI. alcím
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 7. § (1)

Célnyelvi mérés

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 135. §
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 11. § (1) - (8)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 16. pont
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) f) illetve 1. melléklet VI. alcím
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 7. § (1)

Idegen nyelvi mérés

 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 11. § (1) - (8)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 16. pont
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) f) illetve 1. melléklet VI. alcím
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 7. § (1)

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)

 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 11. § (10)
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 7. § (1)

Pályaorientációs vizsgálat adminisztrációját támogató rendszer (POVI)

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 80. § (1a)
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 11. § (11)

Fittségi mérés

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44/B. § és 80. § (9)
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről 11. § (12)
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 81. § illetve 4. melléklet

Pedagógusigazolvány igénylése

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 63. § (3) – (5)
 • 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) f) és (6) f) illetve 4. melléklet

Diákigazolvány igénylése

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (13) – (21)
 • 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) f) és (6) f) illetve 4. melléklet

Baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 33. pont, 41. § (2) df), 83. § (2) e)
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 17. pont
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 169. §

Integrált nyomon követő rendszer (INYR)

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (4a); 44/A §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 14. § (1), 44/H - 44/I. §
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) e) és (6) c), 7. § (15) illetve 2. melléklet
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3/A. §

Országos köznevelési szakértői, érettségi vizsgaelnöki, köznevelési szaktanácsadói névjegyzék, Jelnyelvoktatói Névjegyzék

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 61. § (4a) – (4d) és 82. §
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 18. pont, 44/D. - 44/G. §
 • 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 3-10. §, 1. melléklet
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3/B. § és 11. §, 3. § w)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) g), h), i) pont, illetve 1. melléklet VII - IX. alcím
 • 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Üzenetkezelő és Értesítési rendszer

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 15. pont

Személyes adatok kezelése
Személyes adatokat a fenti törvények előírásai alapján kezelünk, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait, különös tekintettel az adatok összekapcsolására.

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról II. fejezet
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

A www.oktatas.hu honlap működtetése

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (4)