Ugrás a tartalomhoz

A köznevelés információs rendszerének működését meghatározó jogszabályok

A lenti jogszabályokat megtalálja a Kormányzati portálon elérhető Nemzeti Jogszabálytárban. A joganyagok felhasználása során a Kormányzati portálon leírt feltételeket kell figyelembe venni.

Köznevelés információs rendszere (KIR)

Intézménytörzs, OM azonosító igénylés, változás-bejelentés

Intézményi tanácsok nyilvántartása

A köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere (közzétételi lista)

Személyi (gyermek/tanulói és alkalmazotti) nyilvántartás

Pedagógusok előmeneteli rendszere

TAJ szám rögzítése

Határon túli kirándulások nyilvántartása

Pedagógus álláshelyek és foglalkoztatási jogviszonyok megszűnéséről szóló adatszolgáltatás

A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatokról szóló adatszolgáltatás

A köznevelési intézményekről begyűjtött statisztikai adatok (KIR-STAT)

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

A köznevelési intézmények és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek KIR adatbejelentő rendszere

A középfokú intézmények felvételi információs rendszere (KIFIR)

Tankönyvek és egyéb kiadványok megrendelése

Központi érettségi nyilvántartás, a kétszintű érettségi és felsőoktatási felvételi informatikai támogatása

Óvodai nevelésben részvételre kötelezett illetve tanköteles gyermekek nyilvántartása

Óvoda és iskolakörzet nyilvántartás

A hátrányos helyzetű (2H) és halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek, tanulók statisztikai adatainak nyilvántartása

Országos kompetenciamérés

Célnyelvi mérés

Idegen nyelvi mérés

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)

Pályaorientációs vizsgálat adminisztrációját támogató rendszer (POVI)

Fittségi mérés

Pedagógusigazolvány igénylése

Diákigazolvány igénylése

Baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása

Integrált nyomon követő rendszer (INYR)

Országos köznevelési szakértői, érettségi vizsgaelnöki, köznevelési szaktanácsadói névjegyzék, Jelnyelvoktatói Névjegyzék

Üzenetkezelő és Értesítési rendszer

Személyes adatok kezelése
Személyes adatokat a fenti törvények előírásai alapján kezelünk, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait, különös tekintettel az adatok összekapcsolására.

A www.oktatas.hu honlap működtetése

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra