Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.

A KIR internetes honlapját, az oktatas.hu tanügy-igazgatási szakportált úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek.

Amikor Ön a szakportált látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az oktatas.hu tanügy-igazgatási szakportál látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Hivatal. Az adatokat a Hivatal nem adja tovább. Ennek során a Hivatal törekszik arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a Hivatal munkatársai - feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben - férnek hozzá.

Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. A Hivatal más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az intézményekkel, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton. Elérhetőségeinket megtalálja a portál Ügyfélszolgálat, kapcsolat menüpontja alatt.

Nyomtatás