Statisztikai összegezés a 2008. évi közbeszerzésekről

Statisztikai összegezés a 2008. évi közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában.


 

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés a 2008 évi közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Oktatási Hivatal
1054 Budapest, Báthory u. 10.

2. A szervezet típusa:

a) Kbt. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezet

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):

1.) értéke: 132.000.000 Ft +ÁFA

2. ) értéke: 76.944.000 Ft +ÁFA

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete):

1.) értéke: 22.860.000 Ft +ÁFA

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része):

a) Egyszerű közbeszerzési eljárás: száma 1 darab, értéke: 11.900.000 Ft + ÁFA

b) Egyszerű tervpályázati eljárás: -

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés: -

Építési beruházás: -

Építési koncesszió: -

Szolgáltatás-megrendelés:

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 1 22.860.000 Ft
meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd
tervpályázat
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás) 1 132.000.000 Ft
Összes 2. 154.860.000 Ft

 

A beszerzés CPV kódja (főtárgy szerint) Nyertes székhelye (ország) Közbeszerzési eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
72313000-2 Magyarország 1 22.860.000 Ft 1 22.860.000 Ft
80.34.00.00-9 Magyarország 1

 

132.000.000 Ft

1 132.000.000 Ft
Összes közbeszerzés 2 154.860.000 Ft 2 154.860.000 Ft

Szolgáltatási koncesszió: -

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):

Árubeszerzés: -

Építési beruházás/Építési koncesszió: -

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió:

Nyertes székhelye
(ország)
124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) d) 125. § (1)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

Összes közbeszerzés

 

Nyertes székhelye
(ország)
125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 125. § (3) b)
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke
Magyarország 1 76.944.000 Ft + Áfa
Összes közbeszerzés 1 76.944.000 Ft + Áfa

 

Nyertes székhelye
(ország)
125. § (5) 257. § (2) b)* 257. § (2) c)* 267. § (2)** Összes
Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma ÉrtékeÖsszes közbeszerzés

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

** Csak szolgáltatási koncesszió esetében.

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:

Árubeszerzés: 71.525.000 Ft

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: -

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): -