2019. évben beérkezett előzetes vitarendezési kérelmek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (2) bekezdés b)pontjának rendelkezése alapján 2019. április 1. napjától az ajánlatkérők az előzetes vitarendezési kérelmek törvényben meghatározott adatait az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kötelesek közzétenni.

„Nyomdai szolgáltatások beszerzése az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt keretében”

„A 2018. évi májusi-júniusi írásbeli érettségi vizsgák feladatsorainak mérésmetodikai monitorozása és a vizsgarendszer elektronikus alapokra való helyezésével kapcsolatos szakértői tevékenység ellátása az EFOP 3.2.15 – VEKOP-17-2017-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében”

Nyomtatás