2017. évben beérkezett előzetes vitarendezési kérelmek

„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása az Oktatási Hivatal alkalmazottai részére megbízási keretszerződés alapján”

„Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében (nemzeti nyílt eljárás)”

„Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által bérelt 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a szám alatti irodaházban és 1122 Budapest Maros utca 19-21. szám alatti irodaházban”

„Képzéseket támogató óvodai eszközök beszerzése az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében”

Nyomtatás