2016. évben beérkezett előzetes vitarendezési kérelmek

„Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében”

Nyomtatás