Az Intézet működésének egykori alapelvei és feladatai

Az egykori Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és szolgáltató intézménye volt.

Ezen a néven 2007. január 1-jén kezdte meg működését, jogelődjei között található az Országos Pedagógiai Intézet, az 1990-ben alapított Országos Közoktatási Intézet, valamint az Oktatáskutató Intézet és a Professzorok Házának keretei között működő kutató-fejlesztő részlegek. 2007 őszétől az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet része lett az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapfeladatát a magyar közoktatás, esetenként a felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett kutatási, fejlesztési, innovációs és szolgáltatási tevékenység jelentette. Az intézet tevékenysége közoktatási és felsőoktatási kutatásokra és fejlesztésekre, nemzetközi elemzésekre, az oktatásirányítás szakmai döntéseit előkészítő szakértői tevékenységekre, adatszolgáltatásokra, valamint a szakmai eredmények széles körű disszeminációjára terjedt ki.

Feladatainak minőségi ellátása érdekében együttműködött a közoktatás és felsőoktatás területén működő egyéb országos vagy területi szintű kutató, fejlesztő és szolgáltató intézményekkel, a közoktatás országos irányításában részt vevő vagy azt segítő egyéb szervezetekkel. Aktív együttműködésre törekedett a tankönyv-, taneszköz- és programfejlesztést folytató vagy azt támogató egyéb szervezetekkel (például tankönyvkiadókkal, iskolai fejlesztő műhelyekkel, innovációs alapokkal). Kapcsolatot tartott a társadalomtudományi kutatások azon intézményeivel, amelyek a közoktatás területén is hasznosítható kutatási eredményeket hoztak létre, valamint más országokban működő, hasonló feladatokat végző intézményekkel, a nemzetközi szakmai közösséggel. Aktívan hozzájárult a nemzetközi kutatási és fejlesztési eredmények hazai adaptálásához és elterjesztéséhez, a magyar közoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez.

Az Intézet működés alapelvei és feladatai a következők voltak:

  • Az erőforrások eredményes és hatékony felhasználása, a minőségfejlesztés és minőségi garanciák alkalmazása, a szakmai kompetenciák fejlesztése, továbbá a partneri (belső-külső, hazai, nemzetközi) együttműködés erősítése.
  • A munkatervben rögzített K+F+I és szolgáltatási alapfeladatok rövid és középtávú tervezése, a vállalt feladatok folyamatos nyomon követése, támogatása, ellenőrzése.
  • Az intézetben meglévő tudományos és szakmai potenciál felmérése, fejlesztése, a K+F+I, oktatási szolgáltatások és könyvtár/múzeum területén.
  • Tudományos normák alkalmazása, jó gyakorlatok feltárása, terjesztése, kutatási eredmények disszeminációja, szinergiák kihasználása.
  • A tudományos és szakmai munka hatékonyságának, intézeti és külső elismertségének folyamatos javítása.
  • A tudományos és szakmai tevékenységhez kapcsolódó disszeminációs munka áttekintése, új stratégia kidolgozása, új szervezeti keretek kialakítása.
  • Az intézet korábban megszerzett szakmai pozícióinak (konferenciák, továbbképzések stb.) feltárása és visszaállítása.
  • Nyitás a felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés területei felé oly módon, hogy ezek a területek is igényeljék az intézet által nyújtott oktatáspolitikai szolgáltatásokat.

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közneveléssel összefüggő országos feladatait a 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet szerint 2019. december 1-jével az Oktatási Hivatal vette át.

Csatolmány:

Nyomtatás

CÍMKÉK

OFI