Beszámolók, költségvetés
Éves költségvetések, számviteli és szöveges beszámolók.
Közbeszerzés
Az Oktatási Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatos adatok.
Szerződések
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti szerződések listája.