Brassói Sándor
az Oktatási Hivatal elnöke

Oktatási, államigazgatási szakember, címzetes egyetemi docens. 1986-ban az ELTE Természettudományi Karán szerzett biológia–földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. 1986-tól 1998-ig dolgozott középiskolai, valamint általános iskolai tanárként, közoktatási vezetőként, illetve több évig segítette az ELTE TTK tanárképzését egyetemi vezetőtanári munkájával.

24 éve dolgozik vezetőként a magyar államigazgatásban az oktatásigazgatás területén, ebből 17 évig az oktatásért felelős minisztériumban főosztályvezetőként, főosztályvezető-helyettesként számos szakmai terület felelőseként, több átfogó oktatási reformfolyamat tervezőjeként-megvalósítójaként. 2015-től az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettesi tisztét töltötte be, 2020 szeptemberétől vezeti az Oktatási Hivatalt.

Két évtizede vesz részt jelentős nemzetközi oktatási programokban, a TÁMOP- és az EFOP-projektek hazai tervezésében és megvalósításában. Érdeklődése kiterjed a nemzetközi oktatási programokra, szakpolitikákra és adatkörökre. Több mint egy évtizede tagja az IEA, valamint az OECD PISA irányító testületének.

2000 óta vesz részt a magyar pedagógusképzésben az ország különböző egyetemein államigazgatási, európai uniós ismeretek, valamint oktatásigazgatás, vezetési szervezés területeken.

2011-ben a közigazgatásban végzett munkájáért Magyary Zoltán-díjban részesült.

Nyomtatás