Szervezeti felépítés

Az Oktatási Hivatal egyes szervezeti egységeinek feladatai a Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában olvashatók.

Vezetőség

Szervezeti ábra

Szervezeti egységek

ELNÖK

Belső Ellenőrzési Főosztály

Elnöki Kabinet

 • Projekt- és Eljárás Monitoring Osztály

Fejlesztési Iroda

Információbiztonsági Iroda

Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

 • Honlap- és Kiadványszerkesztési Osztály
 • Média- és Sajtóosztály
 • Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
 • Rendezvényszervezési Osztály

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Oktatási Nyilvántartási Központ


GAZDASÁGI, JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELNÖKHELYETTES

Projektmenedzsment Főosztály

 • Projektmenedzsment Osztály
 • Projekttervezési Osztály
 • Projektfenntartási Osztály
 • Projekttámogatási Pénzügyi Osztály

Gazdasági Főosztály

 • Kontrolling Osztály
 • Vagyonnyilvántartási Osztály
 • Pénzügyi Osztály
 • Számviteli Osztály
 • Támogatáskezelési Osztály

Jogi és Igazgatási Főosztály

 • Hatósági Jogi és Perképviseleti Osztály
 • Igazgatási Osztály

Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály

Üzemeltetési Főosztály

 • Műszaki Osztály

Rendszerüzemeltetési és Dokumentációs Fősztály

 • Dokumentumkezelési Osztály
 • Informatikai Minőségbiztosítási Iroda

Humánpolitikai Főosztály

 • Közszolgálati Osztály
 • Bér- és Illetmény Osztály
 • Munkaügyi Osztály
 • Projekt-és Munkaügyi Támogató Osztály

 

KÖZNEVELÉSI ELNÖKHELYETTES

Köznevelési Programok Főosztálya

 • Érettségi és Versenyszervezési Osztály
 • Köznevelési Mérés Értékelési Osztály
 • Köznevelési Programkoordinációs Osztály
 • Logisztikai Osztály
 • Nyilvántartó Iroda

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

 • Szakmai Szolgáltatások Osztálya
 • Módszertani Támogatások Osztálya
 • Sulinet Osztály
 • Köznevelési Projektek Szakmai Koordinációs Osztálya

Pedagógiai Oktatási Központok:

 • Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
  • Pedagógiai-szakmai Támogatási Osztály
 • Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ
 • Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ
 • Egri Pedagógiai Oktatási Központ
 • Győri Pedagógiai Oktatási Központ
 • Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ
 • Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ
 • Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
 • Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ
 • Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
 • Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ
 • Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ
 • Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ
 • Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
 • Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

 

Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

 • Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztály
 • Pedagógusminősítési Osztály
 • Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály
 • Köznevelési Engedélyezési Osztály
 • Tanfelügyelet Osztály

Köznevelés Nyilvántartási Főosztály

 • KIR Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály
 • Köznevelési Információs Rendszer Osztály

Köznevelési Elemzési Főosztály

 

FELSŐOKTATÁSÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES

Felsőoktatási Felvételi Főosztály

 • Adatfeldolgozási Osztály
 • Ügyviteli Osztály
 • Tájékoztatási Osztály

Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály

 • Tanulmányi Hatósági Osztály
 • Munkavállalási Hatósági Osztály
 • Pénzügyi Követelések Osztály

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály

 • Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály
 • Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály
 • Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály

Felsőoktatási Elemzési Főosztály

 

TARTALOMFEJLESZTÉSI ÉS TANKÖNYVKIADÁSI ELNÖKHELYETTES

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Tananyagfejlesztési Főosztály

 • Tankönyvfejlesztési Osztály
 • Digitális Tananyagfejlesztési Osztály
 • Tantervfejlesztési Osztály

Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály

 • Tankönyvkiadási Koordinációs Osztály
 • Jogosítási és Lapkiadási Osztály

 

 

Nyomtatás