Szervezeti felépítés

Vezetőség

Szervezeti ábra

Szervezeti egységek

ELNÖK

Belső Ellenőrzési Főosztály

Elnöki Kabinet

 • Projekt- és Eljárás Monitoring Osztály

Információbiztonsági Iroda

Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

 • Honlap- és Kiadványszerkesztési Osztály
 • Média- és Sajtóosztály
 • Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
 • Rendezvényszervezési Osztály

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Oktatási Nyilvántartási Központ


GAZDASÁGI, JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELNÖKHELYETTES

Projektmenedzsment Főosztály

 • Projektmenedzsment Osztály
 • Projekt Tervezési Osztály
 • Projektfenntartási Osztály
 • Projekttámogatási Pénzügyi Osztály

Gazdasági Főosztály

 • Kontrolling Osztály
 • Vagyonnyilvántartási Osztály
 • Pénzügyi Osztály
 • Számviteli Osztály
 • Támogatáskezelési Osztály

Jogi és Igazgatási Főosztály

 • Beszerzési Jogi Osztály
 • Hatósági Jogi és Perképviseleti Osztály
 • Igazgatási Osztály

Üzemeltetési Főosztály

Rendszerüzemeltetési Fősztály

 • Dokumentumkezelési Osztály

Humánpolitikai Főosztály

 • Közszolgálati Osztály
 • Bér- és Illetmény Osztály
 • Munkaügyi Osztály
 • Projekt Humánpolitkai Osztály

 

KÖZNEVELÉSI ELNÖKHELYETTES

Köznevelési Fejlesztési Iroda

Köznevelési Programok Főosztálya

 • Érettségi és Versenyszervezési Osztály
 • Köznevelési Mérés Értékelési Osztály
 • Köznevelési Programkoordinációs Osztály
 • Logisztikai Osztály
 • Nyilvántartó Iroda

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

 • Szakmai Szolgáltatások Osztálya
 • Módszertani Támogatások Osztálya
 • Sulinet Osztály
 • Köznevelési Projektek Szakmai Koordinációs Osztálya

Pedagógiai Oktatási Központok:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ

Egri Pedagógiai Oktatási Központ

Győri Pedagógiai Oktatási Központ

Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ

Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ

Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ

 

Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

 • Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztály
 • Pedagógusminősítési Osztály
 • Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály
 • Köznevelési Engedélyezési Osztály
 • Tanfelügyelet Osztály

Köznevelés Nyilvántartási Főosztály

 • KIR Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály
 • Köznevelési Információs Rendszer Osztály

Köznevelési Elemzési Főosztály

 

FELSŐOKTATÁSI ELNÖKHELYETTES

Felsőoktatási Fejlesztési Iroda

Felsőoktatási Felvételi Főosztály

 • Adatfeldolgozási Osztály
 • Ügyviteli Osztály
 • Tájékoztatási Osztály

Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály

 • Tanulmányi Hatósági Osztály
 • Munkavállalási Hatósági Osztály
 • Pénzügyi Követelések Osztály

Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály

 • Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály
 • Felsőoktatási Információs Rendszer Osztály
 • Felsőoktatási Ellenőrzési és Felülvizsgálati Osztály
 • Felsőoktatási Duális Képzési Osztály

Felsőoktatási Elemzési Főosztály

 

TARTALOMFEJLESZTÉSI ÉS TANKÖNYVKIADÁSI ELNÖKHELYETTES

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Tananyagfejlesztési Főosztály

 • Tankönyvfejlesztési Osztály
 • Digitális Tananyagfejlesztési Osztály
 • Tantervfejlesztési Osztály

Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály

 • Tankönyvkiadási Koordinációs Osztály
 • Pedagógiai Kiadványok Osztálya
Nyomtatás