Küldetésünk

Hivatalunk célja és feladata a köz szolgálata a Hazánkban folyó oktató-nevelő munkáról szóló hiteles információk szakszerű és jogszerű összegyűjtésével, kezelésével és szolgáltatásával, az oktató-nevelő munka résztvevőinek és folyamatainak támogatásával.

Az információk forrása a nevelő-oktató munkát folytató intézmények kötelező adatszolgáltatása mellett a mérés és értékelés széles köre (a hazai és nemzetközi tanulói mérések, az érettségi rendszer, a tanfelügyelet és a pedagógusminősítés).

Az információk kezelésének része a biztonságos és korszerű tárolása és adatfeldolgozás, az adatok hitelesítése (ellenőrzés, nemzetközi ekvivalenciák megállapítása, képzések, tananyagok, nyelvvizsgák akkreditációja), valamint szakszerű kutatása, feldolgozása.

Az információk szolgáltatásának célja, hogy Magyarország oktatásügyéről hiteles képet nyújtson a társadalomnak, a hazai és a nemzetközi szervezeteknek, illetve támogassa a nevelés-oktatás világában résztvevő szereplőket (diákok, pedagógusok, szülők, intézmények és az oktatás-irányítói).

E támogatás

  • egyének vagy közösségek saját adatainak hiteles rögzítésével (diákigazolvány, tanúsítványok, igazolások formájában),
  • anonim adatsorok szakszerű összeállításával és elemzésével (intézményekről, országos szinten, vagy földrajzilag, tematikusan bontott területekről),
  • az oktatásban résztvevők pályájának és működésének segítésével (működési engedélyek, felvételi rendszerek, érettségi rendszer, hallgatói ösztöndíj-szerződések, diplomás pályakövető rendszer, pedagógusminősítés,) valamint
  • széles körű támogató és információs szolgáltatás (ügyfélszolgálat, pályaválasztási tájékoztatás, szaktanácsadás, országos és regionális versenyek szervezése, egyéb pedagógiai szolgáltatások) formájában valósul meg.

Bízunk benne, hogy hivatali munkánk egyúttal a hazai oktatás fejlesztésének, fejlődésének is segítő alapja.

Brassói Sándor
elnök

Az Oktatási Hivatal 2022-2025 évre vonatkozó stratégiai céljairól ezen a linken tájékozódhat.

Nyomtatás

KAPCSOLÓDÓ LINKEK