Küldetésünk

Célunk a szakmai átláthatóság és kiszámíthatóság megjelenítése az oktatás állandóan változó világában.

Küldetésünk, hogy hatósági munkánkkal és az oktatás eredményességéhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal támogassuk az oktatási rendszer minden szereplőjét. Munkánk hozzásegíti őket, hogy jogszerű, szakszerű és tényalapú döntéseket hozhassanak az oktatás minden őket foglalkoztató ügyében.

Célunk, hogy standardokon alapuló és átlátható működésünk a stabilitás egyik eleme legyen a magyar nevelési oktatási rendszer működésében. A munkánk során felhalmozódó információtömeg és munkamódszerek megosztásában, tudássá formálásában és átadásában minden hazai és nemzetközi partneri igényre és együttműködésre nyitottak vagyunk.

Munkánk a magyar köznevelés és felsőoktatás minden szereplőjét szolgálja. Fenntartónkat, a Minisztériumot a tényalapú döntések előkészítésében és végrehajtásában, a közigazgatást, a társhatóságokat és a szakmai testületeket az oktatással kapcsolatos információk átadásával támogatjuk. A családok, a tanulók és a hallgatók számára az oktatási rendszerben a tanulási utak közötti eligazodást segítjük személyre szabott, szakszerű tájékoztatással. A pedagógusok életpálya-menedzsmentjét szakmai standardok állításával, méréssel-értékeléssel szolgáljuk.

Munkánk során törekszünk a versenyszférában alkalmazott legkorszerűbb eljárások és módszerek közigazgatásban való meghonosítására, akár úttörő szerepet is vállalva e téren.

Munkánk során előtérbe helyezzük a szakmaiságot és a működési biztonságot. Küldetésünket a nemzetközi standardok és a folyamatos fejlődés értékeit vállalva igyekszünk betölteni. Erőfeszítéseink segítségével a magyar köznevelés- és felsőoktatás nemzetközileg is jegyzett információs kapujává kívánunk válni a következő években.

Our Mission >>

Nyomtatás