Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése...

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapja (https://www.oktatas.hu/ugyintezes) menükben strukturált formában, részletesen mutatja be ügyfajtánként és eljárástípusonként a Hivatal felelős szervezeti egységeit, az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat, eljárási illetékeket (igazgatási szolgáltatási díjakat), alapvető eljárási szabályokat, vonatkozó jogszabályokat, az ügyek intézését segítő útmutatókat, tájékoztatókat, esetlegesen használandó elektronikus programokat.

A Hivatal feladatait országos illetékességgel látja el.

A Hivatal ügyfélszolgálata, időpontfoglalás, iratok benyújtásának módja az alábbi linken megadottak szerint történik: https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat

A Hivatalnál elektronikus úton indítható ügyek az alábbi linken megjelenő információk szerint intézhetők: https://www.oktatas.hu/hivatal/e-ugyintezes#1

Nyomtatás